ПАН БЪЛГАРИЯ

ПАН България /Планетарна Мрежа по Изкуствата/ е автономно звено от Мрежата за Планетарно Изкуство (Planetary Art Network - PAN), която свързва стотици ПАН групи в повече от 90 страни на 5те основни континента. Ние сме обединени от нуждата за завръщането към естественото време и връзката с планетата Земя, както и с Вселената, от която сме неразривна част.           

Нашата обща цел е разпространението на 13-лунния календaр, който, заедно с галактическия календар - Цолкин - синхронизира Земята с нашата Слънчева Система и съответно с Галактиката. Тези два календара внасят честота на вибрация 13:20, която е естествена за Вселената и която определя следващия етап от човешката еволюция - преминаването към по-високите нива на измерение - 4то и 5то.           

Човешкият вид е на път да преоткрие своята космическа същност и да си спомни своето изначално предназначение. Човекът въплъщава в себе си естественото време, той е дете на по-висша форма на съзнание и вибрация. Поради определени обстоятелства, дълго време човешкото съзнание е било потопено в тъмнината на невежеството, изкуствено поддържана от честотната вибрация 12:60 (12 часа/месеца, 60 минути), но Светлината вече е пропила дълбоко и необратимо в общото съзнание на нашия вид и ние вървим стремглаво към финалната права на ерата на 3-измерната доминация.           

Този процес е абсолютно необратим и независимо от степента на готовност на отделния човек, всеки един от нас ще направи този еволюционен скок в съзнанието и тялото си много по-скоро, отколкото изглежда възможно. Остава единствено личният избор да преминеш през тези финални времена воден от своето подсъзнание през тъмен тунел - с бавни и несигурни стъпки, или да осветиш пътя си със светлината, която е вътре в теб.         

Много от нас - представителите на Светлината - градим един нов свят, една нова Земя. Ние опознаваме постепенно своята необятна същност и едновременно с процеса на индивидуално развитие и просветление, ние се обединяваме, за да поставим началото на едно напълно ново многоизмерно общество, в което всички сме толкова индивидуални, колкото и свързани в едно общо съзнание.          

Календарът е средството, което синхронизира всички индивиди. Той служи като ключ към външния свят -Космоса, от който сме дошли, и едновременно с това към вътрешния свят на всеки един човек.  Без тази връзка, нашата еволюция е невъзможна. Идеята, че човекът съществува самостоятелно и напълно необвързан с реалността около него - физическа или не, както и че човечеството е единственият вид, развил се спонтанно в една иначе необятна вселена от възможности, е изключително забавна... Колкото е забавна, обаче, тази идея може да бъде и пагубна за същата тази материя, до която човекът има сколнност да се ограничава. В тези последни години на преход, всеки един от нас преминава през акселерирана генна мутация, която ще позволи връзката между многоизмерните АЗ и прехода към по-висока честота на вибрация.          

Нашето движение - Глобалното Мирно Движение за Реформа на Календара - има за цел да обедини и синхронизира представителите на Светлината (ако четеш това сега, ти си един от тях.:) ), както и да повлияе, доколкото е възможно, на общата вибрация на човечеството и да свърже човешкото съзнание с това на нашата неотразима планета Земя. Ние правим това чрез изкуство. Това изкуство е фактор единствено на нашата креативност, въображение, желание за радост и приключения и най-вече - абсолютната свобода - тази, която принадлежи на съзнанието. Всеки един от нас носи в себе си уроците, които е попил през живота, натрупания опит и способности. Всеки един от нас е напълно различен и носи своя индивидуален заряд. Всеки един от нас влага единствено и само онова, което смята за нужно и подходящо да допринесе за създаването на единно и хармонично общество. Нашата сила е в обединиението на намеренияната, които, макар и толкова разнообразни, колкото хора ги проектират - те всички са изразени с езика на Светлината. Ние всички сме водени от визията за един свят на хармонично и свободно съществуване. Този свят е напълно възможен и той се създава във всеки един момент от време чрез нашето намерение - проектирано от съзнанието в посока към бъдещето. Раждането и установяването на тази реалност са толкова по-вероятни, колкото по-силно и голямо е общото съзнание, което я проектира. Ние сме архитектите на света, който желаем да изградим за Кристалните деца, които са на път към тази безценна планета, на която се разиграва Играта на Свободна Воля. Нека градим този свят сега! 

Единно време, Единен народ, Единна Земя!

Аз Съм Ти/ In Lak'ech