Публикации / КАЛЕНДАРИ

Тайната на Времето и Новия Календар на маите

Размер на шрифта: a a a

Новата версия на древния Календар на Маите разкрива тайната на Времето, която се базира на закона за резонанса – синхронност на потоците и ритмите на енергията в космическото пространство. Календарът се нарича СИНХРОНОГРАФ или Слънчево - Лунен Календар на Новото Време.

Благодарение на знанията за големите и малките космически цикли на Времето  жреците-маи са предвиждали бъдещето. Според древните пророчества на маите, в навечерието на 2013 година Земята завършва  своя пореден 26- хилядагодишен цикъл на развитие. Тя трябва да се издигне по спиралата на еволюцията на по- високо ниво и да премине от трето в четвърто измерение.

Тримерното пространство — това е пространството на съществуване на обемна, плътна форма на материята където живите и подвижни идеи (мисълформи) са изразени  в кристализиран, застинал вид. Реалностите на тези компактни форми на материята са Земята, природата, животинският свят, човекът и всички продукти на неговата жизнена дейност.        

Математическата космология на съвременния  календар е науката за Времето, където Времето е четвъртото измерение на пространството. Вибрациите на  четвъртото измерения са Естественост, Чистота, Невинност, Любов. Взаимоотношенията на човека и Времето се изразяват в спонтанно творчество, хармония, синхронност и медитация.

В настоящия момент Земята- нашият планетарен дом се преобразява. В  човешкото  съзнание става революционна смяна на възприемането на света и водещите приоритети. Материалистичната концепция отстъпва място на духовността.

Благодарение на подкрепата от Космоса и самостоятелната насоченост на хората, провеждащи молитвени и медитативни практики природата на вътрешното виждане и сензорните способности се възстановяват. Активира се интуицията, ясновиждането, яснослушането, яснознанието, връща се в употреба изначалният космически език – телепатията, обменът на мисли от разстояние, а също и сензорната телепортация – пътешествие във времето и пространството.

Земята върви по пътя на многомерната реалност и се връща към космическото семейство.Нито една човешка душа не е дошла в този период на Земята случайно. Всеки човек има своя роля и особена задача в тво¬рчеството на Мистерията на Великия Преход.

Днес всеки човек, тръгнал по пътя на самопознанието, чрез Синхронографа може да открие Личния си Галактически Печат, а заедно с него да разбере целта и духовната задача на своето въплъщение.

Маите са възприемали времето не като продължителност, а като дишане - пулсация! Те са изучавали ритъма на движение на различните звезди и планети в пространството и излъчването на техните енергии. Те са знаели, че всяка планета и нейната орбита имат специфично качество на вибрация или звучене, подобно на нотите от музикалния ред.

Движението на планетите във Времето е мистичен танц. Неговата естествена природа не се дели на минало, настояще и бъдеще. То е вечното „сега”.

Човекът, както и планетите има своята уникална вибрация, която е  проектирана в неговата аура. Тя е съзвучна с планетата Земя (нейната нота!) и с другите космически вибрации (нотите на другите планети!). Как? На този въпрос отговаря Личният Галактически Печат от Слънчево-Лунния календар, който разкрива целия акорд на  планетите, влияещи на отделните съдби.

Личният Галактически Печат е като сутрешно цвете, което огряно от изгрева на слънцето разкрива своите венчелистчета. Това цвете древните са наричали Оракул на Съдбата,  или това, което разкрива тайнствената истина в образно- метафорична форма.

Цифрите от датата на раждане на всеки човек от Земята са личен код на синхронизация с Небето, Слънчевата Система и  Галактическия Източник. Научавайки своя Личен Галактически Печат, нашето съзнание го възприема заедно с цялата ни енергосистема и биологическо тяло. Така ние ставаме съпричастни към Еволюционната Програма на Вселената, като най- важното тук е нашата отговорност за предоставения шанс – да направим своя творчески принос в глобалното движение на Мирозданието към съвършенство.

Целта на човешкия живот е свързана с целта на живота на човечеството, а целта на живота на човечеството е свързана с целта за развитие на Земята. Разбира се, че развитието на Земята е свързано с еволюцията на Слънчевата система, а заедно с това и с еволюцията на Галактиката и Вселената.

И така, всеки от нас допринася за летописа на вечното космическо движение. От една страна в това движение ние сме свободни и самостоятелни, а от друга — сме зависими. От кого? Как?

Нашата рождена дата е космическата врата във времето, имаща точни математически координати. Ние влизаме в живота/ раждаме се, а следователно влизаме и в енергопространството на планетата под специален звезден съпровод.

Двадесетте печата от древния Календар на Маите са двадесетте символа на 10-те планети на Слънчевата система: Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, Марс, Земя, Венера, Меркурий, Малдек (астероиден пояс) и Плутон. Техните небесни ритми са в резултат на взаимодействието на светлина, звук, цветове и потоци от съзнание.

Всеки ден има своята неповторима особеност, свързан е с различните съчетания на  планетарните енергии.  И всеки новороден човек става тяхно олицетворение за цял живот. Човекът на Нептун е мистик и музикант, наУран — революционер и преобразувател, на Плутон — престъпник или просветлен, на Марс - изследовател и победител, на Юпитер — педагог и философ и т.н. Но всичко това обезателно трябва да се съедини с енергията на Земята, Слънцето и Луната, а след това чрез Оракула на Съдбата да се открият връзките с другите планети и съзвездия.

Всеки ден от Галактическия Източник едновременно излизат два вида енергоинформационни импулси. Пълният набор на архетипната матрица това са 20- те символа и 13- те Тона на Творчеството.Техните съчетания пораждат 260 уникални вибрации, които образуват общ «годишен» ритъм на живота в Галактиката. В космоса няма понятие за година, то е само земно определение, а в пространството съществуват само  цикли и ритми- 260 е завършен малък цикъл.

Печатът се отнася към първия вид Галактически импулси. Той носи информация за призванието и отговаря на въпроса: Кой съм аз?

Вторият вид импулси е Тонът на Творчеството. Той дава отговора на въпроса: Какъв съм аз? Какъв е моят творчески потенциал?

Дадената информация се възприема от цялата галактика и се тълкува в съответствие с индивидуалните изисквания на различните планетарни системи и форми на живот . От момента на раждането на планетата Земя 260- те вибрации на Галактическия Източник се възприемат заедно с планетарното съзнание от всяко живо създание. В това се състои смисълът на това, че ние сме единни с потока на развитие на Вселената и сме отделни клетки на Нейния Глобален Организъм.

Печатът може да се определи с простото аритметично събиране на числото, съответстващо на датата на раждане плюс цифрите, съответстващи на  месеца от рождената година и самата рождена година

ВИЖ ТУКА 

Календарът на маите е уникална система за самопознание и самоосъзнаване на Човека като Космическа Същност. Математическата хармония впечатлява с кристалната си точност и яснота. Тези знания са оставени на човечеството в далечното минало от Космическите Навигатори на Галактиката като мост от 3-то измерения в 4-ото. Съвремената версия на Календара на маите се нарича Синхронограф. Тя ни открива понятието за резонанс като основа за съществуване на бъдещото нелинейно време. Даже и в пророчеството на маите за 2012 година е казано: "Време повече няма!". С началото на новия Лъч на Галактическа Синхронизация природата на времето на Земята ще се измени. Времето ще е радиално или спирално, такова, КАКВОТО СИ Е В СВОЯТА СЪЩНОСТ, или всичко започващо с ДНК и завършващо с Вселената ще се движи по  пътя на еволюцията на ВЕЛИКАТА СПИРАЛА НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО.

Другото име на синхронографа е Галактически Слънчево - Лунен Календар на Новото Време. Неговата задача е да разшири човешкото съзнание за живия многомерен Космос и да докаже чрез закона за резонанса, че Всичко което Съществува е цялостно, единно и неделимо. Съвремените хора са забравили за това, но нашите предци са го знаели винаги и са живеели в синхрон с природата, познавали са движението на планетите и  съзвездията, разбирали са значимостта им за Земята и за всеки отделен човек. Всички ние сме деца на звездите. Нашата Майка е Земята, а баща - Небето. От една страна новия календар помага да възстановим на  ниво генетична памет връзката ни с космическото минало, а от друга способства за разбиране на фактора „безвремие” като изменение, а истинското медитативно състояние на съзнанието ни помага да се обърнем навътре към себе си. В тези състояния законите за пространството и времето се изменят. Понякога потопеният дълбоко в себе си човек загубва представа за времето.  По време на медитация стават значителни изменения в двете полукълба на мозъка. Това е вече научно доказано! Днес много често хората пребивават в медитативно състояние, т.е. намират се в състояние на безвремие. Но има още много хора, на които тази форма на съществуване не е позната.Така че в края и след 2012 година всички хора спонтанно ще влязат в състояние на безвремие, което ще напомня на сънуване. Но практикуващите днес хора ще разбират какво се случва с тях и къде са. Тоест, те ще съхранят осъзнатостта си при всички ставащи събития и ще са техни активни  съучастници. Другите хора ще са в безсъзнателно състояние и просто ще спят. Може да се каже, че и днес голяма част от човечеството спи наяве, но уви... Действащият григориански календар е неточен, изкуствен. Неговата задача, свързана с историята на възникването му се състои в разрушаване на истинската хармония на времевите честоти. Той свързва човешкия ум с идеята, че времето е пари, докато истината е, че времето е изкуството на пътуване във времето и пространството. Цивилизацията на маите е знаела тази тайна за времето и днес тя е достъпна за всички желаещи....

Около темата 2012-2013 година сега има много въпроси и много спорове. Да, ние всички сме различни... Имаме различни опитности и разни светоусещания. Но за да се приближим дъм реалните представи и да се придвижваме напред с разбиране, можем да кажем, че повечето хора оценяват ситуацията около 2012 година в рамките на земната физическа материална плоскост. Но Земята има седем измерения... Физическата равнина е нейното 3-то измерение. Същността на Прехода е изход на човешкото съзнания на нивото на 4-то измерение, а то не е физическо. Това е друга четиримерна плоскост на съществуване, където Времето ще бъде "тук и сега", а миналото, настоящето и бъдещето ще съществуват едновременно. Връзката с 3-мерната вибрационно ще бъде блокирана. За нея ще остане само далечен призрачен спомен, приличащ на сън. Акцентът на реалността на нашето съзнание ще се промени. В действителност ще се усеща 4-та размерност, а 3-тото измерение ще остане една илюзия. Главният въпрос не е в това какво ще стане с нас. Разумният човек е длъжен да се остави смирено на волята на Висшите Сили или Природат. Въпросът е кога това би могло да се случи (в 2012, в 2020, 2050???)  и как (веднага? или постепенно?) Но... това е неизвестно. Защо? Ние трябваше да вземем участие в твърде мащабни промени на Земята като част от организма на Слънчевата Система, а тя на свой ред като част от организма на Галактиката. Измененията на Земята са само част от бъдещите, всеобщи, грандиозни циклични преобразувания. И целия този механизъм на трансформация вече работи!!! Всичко вече се осъществява!!! Прогнозите се правят разумно и не зависят от никакви срокове. Но... Календарът на маите е много точна математическа система от знания и датата 21.12. 2012 година навярно задължително ще е сигнална точка по пътя към бъдещите промени. 

Преходът в 4-то измерение въобще не означава напускане на Земята. Дори и естественият ландшафт ще е същият. Просто материята ще е с друга плътност. А що се отнася за паметта, то нашите сърдечни атоми са вечни и пазят паметта ни за всичките  странствания на Душата в световете на плътния и фин Космос. Разбира се, в тях ще се съхрани и 3- мерния опит на съществуване.  Сега всички тези спомени също се пазят в нашето сърце, но у повечето хора не са активирани. Но тези хора, които са достигнали състояние на ПРОСВЕТЛЕНИЕ на съзнанието, пребивавайки в 3-то измерение и са си спомнили КОИ СА ТЕ разбира се ще запазят паметта и за материалната опитност. А децата Индиго- те са особено развити същества, с вродена отворена реинкарнационна памет. Всички те помнят миналото си... и кои са били преди на Земята и откъде са дошли на нашата планета...  А  останалите??? - това са тези хора, които ще бъдат в последния си 3-измерен живот, който ще остане за тях като призрачно неуловима памет. Но ... трябва ли да бъдем в тази нова реалност ?... Защо днес толкова активно се поставя въпроса за 2012 година и за пророческия календар на маите? Повечето хора са свързани с материалния план и законите му, които нямат нищо общо с универсалните космически закони. Но нашите предци , както и коренното население на света са знаели тези закони - непрекъснатостта на съществуването и единството на всички неща във вселената , те са били свързани с природата , разбирали са и предано са обичали Земята като живо същество и са я наричали Великата майка . Поради това, заплахата от глобални климатични и екологични кризи може да бъде добър тласък за общо възстановяване и промяна на мисленето . Социалният , политически, икономически, научен, културен и религиозни канони и мироглед от епохата на Рибите следва да се трансформира в нов имидж на световен ред в Ерата на Водолея . И тази трансформация трябва да се направи в 3-то измерение! И може би 2012 година е повратна точка на началната фаза на дълбока промяна , или преход в ноосферата, но в никакъв случай не е  универсален катаклизъм ? И това може да се промени в 4 -ти характер ще продължи по време на 5- то Слънце, което означава следващите 5125 година на Земята ? "Ще видим ! 

МНЕНИЯ

jana каза на 06.02.2013 г. 11:33 ч.

Ще се радвам да прочета подобна статия,написана към днешна дата...
Ин лакеш!
жълта самосъществуваща звезда

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.