Публикации / Единици на времето

Космология на Пулсарите и Обертоновите Пулсари

Размер на шрифта: a a a

Космология на Пулсарите 

Магнитен четиримерен пулсар на времето - 4D
Обединява тоновете: 1 Магнитен тон ; 5 Обертонов тон ; 9 Слънчев тон ; 13 Космически тон;
Пулсар на времето и ума, четвърто измерният времеви пулсар обединява цел чрез команда, официализира действието и магията на полета. Четвърто измереният пулсар също информира и регулира останалите три пулсара, които представляват три интерактивни триъгълни равнини. 

Лунен едномерен атомно-молекулен пулсар на живота - 1D
Обединява тоновете: 2 Лунен тон ; 6 Ритмичен тон ; 10 Планетарен тон ; 
Обхваща цялата сфера на биогеохимичните промени, които сега може да се изучават или да бъдат разбрани като царството на геобиологията. 

Електрически двумерен пулсар на усещанията и чувствата - 2D
Обединява тоновете: 3 Електрически тон ; 7 Резонансен тон ; 11 Спектрален тон;
Обхваща цялото психо-физически царството на електросензитивните прагове, който сега може да се изучават или да бъдат разбрани като царството на изкуството и физика. 

Самостоятелен тримерен пулсар на разум-формата - 3D
Обединява тоновете: 4 Самостоятелен тон ; 8 Галактически тон ; 12 Кристален тон ; 
Обхваща сферата на психическо и социално развитие, който сега може да се изучават или да бъдат разбрани като царството на кооперативният космическия ред. 

Всеки Уейвспел /Вълнов Модул/ притежава собствена вътрешна структура, наречена геометрия на пулсарите и обертоновите пулсари, затова понятието пулсари и обертонови пулсари е неотделимо от понятието Уейвспела /Вълновият Модул/. Разбирането на структурата на пулсарите помага за по-задълбоченото изучаване и осъзнаване на взаимните връзки между тоновете на Уейвспела /Вълновият Модул/.

Пулсарите, съединяващи тонове от едно измерение, обединяват позициите на Уейвспела /Вълновият Модул/ в съответствие с редуването на 4-те цвята, така, че съществуват 4 типа пулсари. Във  всеки 13-дневен Уейвспел /Вълнови Модул/, пулсарите обединяват печатите от една Цветова Раса. 

Следва да се помни, че Уейвспела /Вълновият Модул/ въплъщава фракталния принцип на времето, затова 13-те позиции на Уейвспела /Вълновият Модул/ в еднаква степен са приложими към 13-те дни, 13-те Хроматики (Галактически Спектър), 13–те седмици (четвъртите на годината), 13-те Луни, 13–те години и т.н. 
Пример: 1 ден на Магнитната Луна за тази година е кин 214, Бял Ритмичен Вълшебник (6 Вълшебник).

13 дни, Уейвспела /Вълновият Модул/ на Червената Луна (кинове 209- 221):
Лунен едномерен атомно-молекулен пулсар на живота. Обединява тоновете: 2 Лунен – 6 Ритмичен – 10 Планетарен; (2 Куче – 6 Вълшебник – 10 Огледало), Магнитен обертонов пулсар («едноточков»), тоновете и печатите, които се обединяват са: 1 Луна – 6 Вълшебник – 11 Буря;

13 кланови хроматики, или Галактически Спектър: Кин 214, Бял Ритмичен Вълшебник се намира в Червения Галактически Сезон на жизнената сила, кинове 185 – 249. Този Сезон завършва с 11- та Спектрална Кланова Хроматика Лунно Куче – Ритмичен Вълшебник, виж стр…

13 седмици от първа четвърт на годината: четиримерен пулсар на времето (1, 5, 9 и 13 седмици от първа четвърт на годината); магнитен обертонов пулсар (1, 6 и 11 седмици от първа четвърт на годината).

13 години, Уейвспела /Вълновият Модул/ на годината 1 Луна (2006-07) - 13 Луна (2018-19): Лунен едномерен атомно-молекулен пулсар на живота (год 2 Вълшебник (2007-08) - год 6 Вълшебник (2011-12) - год 10 Вълшебник (2015-16)]; Магнитен обертонов пулсар (Едноточков»), тонове: 1 Луна (2006-07) – 6 Вълшебник (2011-12)  – 11 Буря (2016-17);

Във Вълновите Модули от 13-те седмици, Луни, години и т.н. пулсарите съединяват както пълните цикли (1 - 5 - 9 - 13 Луни), така и съответстващите елементи на тези цикли (1 Дали 1-ва Луна - 1 Дали 5-та Луна - Дали 9-та Луна - 1 Дали 13 Луна).  При практическото приложение на пулсарите следва да се обръща внимание на взаимните връзки между събитията (както във вътрешния, така и във външния свят) за тези дни (седмици, Луни, години и т.н.), които във Уейвспела /Вълновият Модул/ съединяват пулсарите и обертоновите пулсари. Съпоставяйте съединените пулсари и обертонови пулсари на печатите с техните биорегиони от Планетарния и Слънчевия холони.

 

Космология на Обертоновите  Пулсари

Магнитен обертонов пулсар (Едноточков) - 4D, 1D, 2D
Включва тоновете: 1 Магнитен тон ; 6 Ритмичен  тон ; 11 Спектрален  тон ; 

Лунен обертонов пулсар (Двуточков) - 1D, 2D,3D
Включва тоновете: 2 Лунен тон ; 7 Резонантен тон ; 12Кристален тон ; 

Електрически обертонов пулсар (Триточков) - 2D, 3D, 4D
Включва тоновете: 3 Електрически тон ; 8 Галактически тон ; 13 Космически тон ; 

Самостоятелен обертонов пулсар на разум-време (Четириточкова ос) - 3D, 4D
Включва тоновете: 4 Самостоятелен тон ; 9 Слънчев тон ; 

Обертонов пулсар на време-живот (Чертичкова ос) - 4D, 1D
Включва тоновете: 5 Обертонов тон ; 10 Планетарен тон ; 

Връзката между тоновете в обертоновите пулсари се установява в съответствието „точка-черта”. Обертоновите пулсари съединяват във Уейвспела /Вълновият Модул/ печатите от едно Земно Семейство. Обертоновите пулсари съединяват измеренията, поддържани от пулсарите.

Пример: 17 Уейвспела /Вълновият Модул/ на Червена Луна (кинове 209 - 221) - това е Уейвспела /Вълновият Модул/ от Зеления Централен Замък на Очарованието, Двор на Синхронизацията (от кин 209 до кин 260) ; (Виж 21 юли 2011 година от Слънчево – Лунния Календар за 2010/ 11 година);
Магнитен обертонов пулсар: 1 Луна - 6 Вълшебник и 11 Буря, това са печати от Входящото Земно Семейство (южна полярна зона, коренна чакра);
Лунен Обертонов Пулсар: 2 Куче - 7 Орел - 12 Слънце, това са печати от Полярното Земно Семейство (северна полярна зона, коронна чакра);
Електрически Обертонов Пулсар: 3 Маймуна - 8 Воин - 13 Дракон, това са печати от Кардиналното Земно Семейство ( гърлена чакра, северна умерена зона);
Самостоятелен Обертонов Пулсар: 4 Човек - 9 Земя - 1 Вятър, печати от Сърцевиното Земно Семейство (екваториална зона, сърдечна чакра);
Самостоятелен Обертонов Пулсар: 5 Небесен Странник - 10 Огледало - 2 Нощ, това са печати от Сигналното Семейство (южна умерена зона, чакра на слънчевия сплит);
Обертонов Пулсар на време-живот: 6 Вълшебник - 11 Буря - 3 Семе, това са печати от Входящото Земно Семейство (южна полярна зона, коренна чакра)

Следвайте геометрията на пулсарите и обертоновите пулсари, а също използвайте схемата на Слънчевия Холон, за да приложите това знание и за управляващите планети.

Пример: Уейвспела /Вълновият Модул/ на Червената Луна -  Магнитен обертонов пулсар: 1 Луна - 6 Вълшебник и 11 Буря = ГК Меркурий – СП Малдек- СП Плутон;

Всеки от 13-те тона има своя Хармонична Честота (числото, записано към позицията на всеки тон в долната картинка), изразяваща  действието на космическото електричество и неговата динамика вътре във Уейвспела /Вълновият Модул/. Като знаете  Хармоничната Честота, тона и кодовото число на печата (поредния му номер), можете да определите честотната мощност на кина, а също и сумарната мощност на обертоновия пулсар и пулсара.

Пример за честотна мощност на кина:
1 Луна, кин 209: Хармонична Честота на 1 тон = 37, кодовото число на печата (Луна) = 9.  Мощността на кин 209 = 37 х 9 = 333
6 Вълшебник, кин 214: Хармонична Честота на 6 тон = 18, кодовото число на печата (Вълшебник) =14.  Мощността на кин 214 = 18 х 14 = 252;
11 Буря, кин 219: Хармонична Частота 11 тон = 38, кодовото число на печата (Буря) = 19, мощността на кин 219 = 38 х 19 = 722.

Пример за сумарната мощност на обертонов пулсар:
Сумарната мощност на Магнитния обертонов пулсар (Едноточков), тонове: 1 Магнитен – 6 Ритмичен – 11 Спектрален; е 333+252+722 = 1307.

Хармоничната честота за всеки от тоновете

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.