Публикации / КОСМОЛОГИЯ / Минерали и кристали

Минерали - Кристали и тяхната целебност

Размер на шрифта: a a a

Скъпоценните камъни и кристалите са магически в истинския смисъл на думата магия, която означава да бъдеш част от природните чудеса на Земята. Скъ­поценните камъни и кристалите са част от самата Земята, тъй като една трета от нашата Богиня-планета се състои от кварц, а силициевият диоксид и водата, от които се образуват кристалите, са и основните компоненти на нашите физически тела. Кварцът пред­ставлява вкаменена вода, а телата ни са 98 % вода. 

Магнитното поле на Земята е вибрационната енергия на кристалите и скъпоценните камъни, каквото е и магнитното поле на човешката аура. Пиезоелектрическите свойства на кристалите, техните енергийни полета и енергийните полета на останалите скъпоцен­ни камъни съответстват на нашата човешка енергия и електрическа честота. По тази причина те могат да се използват като инструменти за възстановяване на енергийното равновесие, когато човешките честоти се нуждаят от фина настройка или лечение. Всички ние сме част от Богинята Земя, също както скъпоценните камъни и кристалите, които лежат в недрата й. 

Земята е обвита от енергийната мрежа на скъпо­ценните камъни и кристалите. На нивото на самата Земя тази мрежа се образува от лей линиите, акупунктурната карта на планетата. Над тялото на Земята и отразена в аурата на човешкото ментално тяло е уни­версалната мрежа. Тя се образува от енергията на кристалите и скъпоценните камъни, излъчвана от планетата и галактиката и залегнала в човешката енергия. Постулатът на Уика много точно отразява това: "Как­вото горе, това и долу." Мрежата съдържа нашите индивидуални умове и колективния ум на обществото, както и достъп до универсалния ум на Богинята и изначалната Празнота. 

Мрежата е допирната точка между нашите аури и аурата на Земята и вселената. Кристалната мрежа е и енергийният предавател на Не празнотата, онова проявление на Богинята, от кое­то умът създава материя от Богинята Празнота. Тя е нашата човешка връзка между Богинята и индивида или между индивида и звездите. 

Лей линиите на Земята се свързват с енергийната мрежа на нейната ментална аура чрез система от гигантски кристали, някои от които не са планински кристал, а други скъпоценни камъни. Повечето от тях са под земята или под водата. Те съществуват физи­чески на планетата, разпръснати в различни ключови места по земното кълбо. 

Много от тях са разположени на свещени места за местните хора, които до ден-дне­шен провеждат там древните си ритуали. Други са неизвестни и забравени. Тези кристали спят летарги­чен сън от хилядолетия. Деактивирали ги по същото време, когато човешката ДНК била умишлено прекъс­ната във война между други планети за контрола над развиващата се Земя. Резултатът бил намаляването на човешката информация и енергия от двойно усукана спирала с 12 нишки на сегашната двукомпонентна ДНК[1]. Това се случило не много отдавна, приблизи­телно по времето, когато Богинята била детронирана от мъжкия патриархален ред. Деактивираната крис­тална мрежа била важна част от информационната мрежа, най-значимото наследство на човечеството.

Но ето че сега човешката енергия и кристалната мрежа на Земята, както и всички кристали и скъпоцен­ни камъни на планетата се събуждат. 

Кристалната мрежа се активира отново и бавно започва да се очиства. Гигантските кристали в нея се отварят, очис­тват и изцеляват, като отварят, очистват и изцеляват съседните по-малки камъни наоколо. Те на свой ред отварят, пречистват и изцеляват другите още по-мал­ки камъни около тях. Крайната цел е всички кристали и скъпоценни камъни да се събудят, пречистят и из­лекуват - от гигантските камъни в енергийната мрежа до миниатюрните кристали в компютърните чипове и бижутата. Чрез изцеляването на кристалите енергий­ната честота на планетата се нормализира. При изце­ляването на кристалната енергия на планетата Земя енергията на цялото човечество също се активира, настройва и разширява. В плавния ход на този процес през следващите няколко десетилетия човешката ДНК също ще се излекува и възстанови пълния си обем. 

От незапомнени времена лечителите използват кристали и скъпоценни камъни. Заради протичащата енергийна активация, сега те стават още по-важен фактор в лечението на човечеството и Богинята Земя. Тъй като кристалите и скъпоценните камъни се отва­рят и изцеляват, техните растящи честоти лекуват и хората, като отварят, настройват и програмират чо­вешката аура. Гигантските камъни са свързващата брънка между системата на лей линиите и универсал­ната мисловна мрежа. Активацията на камъните свър­зва човешката аура с универсалната мрежа, както и със собствените ни Светлинни тела. Това енергийно тяло е съкровеното душевно ниво на менталното тяло, което остава съзнателно през многобройните животи на душата и по време на състоянията между животите. 

Хората играят главна роля в универсалния план на Богинята, нашите умове и Светлинни тела са част от универсалния Божествен ум. Чрез активирането на камъните енергията на галактическата и слънчевата системи сега могат да достигнат до нас по мрежата. Помагат ни и напреднали, позитивни лечители от други планети. 

Малките кристали и разноцветни скъпоценни ка­мъни, които носим в джобовете си или под формата на накити, са ни по-полезни, отколкото си представя­ме, а тяхната енергия нараства с течение на времето. Докато Богинята Земя се пробужда и лекува, нейните лечебни инструменти - кристалите и скъпоценните камъни - събуждат всички хора, животни и създания на Земята. 

Ние ставаме нещо невиждано и нечувано досега: превръщаме се в Същества от Светлина, енер­гия и информация, защото такова е било изконното ни наследство. Пълният обем от 12 нишки на човешката ДНК съдържа генетичните кодове на целия живот във вселената, който Барбара Марчиняк в своята книга "Земята" нарича Живата библиотека[2]. Тази библиоте­ка се възстановява, изцелява, реактивира и се връща обратно при нас главно посредством скъпоценните камъни и кристалите.

Източник: Даян Стейн 

За повече информация и лечебни рецепти:  

[2] "Земята", Барбара Марчиняк, изд. Аратрон, София, 2002 г.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.