Публикации / СИНХРОНОТРОН

Как да участваме в 441 – КУБ - МАТРИЦАТА

Размер на шрифта: a a a

КАК ДА УЧАСТВАМЕ В 441 – КУБ - МАТРИЦАТА

Синхронотрон е наука за душата, базирана на 212 (1.2.1 – двадесетичен код) и 213 (1.3.3.1 двадесетичен код). Тази система се състои от 4 основни матрици (и една пета матрица- мастер), които се координират от движещи се модели на синхронния ред и са достъпни ежедневно чрез 13 Лунния Календар и Галактическата Сигнатура на човека.

Четирите основни матрици са: Матрица- Време, Матрица- Пространство, Матрица- Синхронизация и Базова Матрица (плюс една пета Мастер- Матрица на холономното приемане). Матриците на времето, пространството и синхронизиращата матрици са три координиращи матрици. Базовата матрица е котвата, чрез която става наслагването в холономния приемник - тя е синтез и карта на новия мозък на галактическия разум.

Работата с тези матрици е упражнение по разширяване на съзнанието и съзнателна еволюция. Чрез изучаването на тези матрици, както и Хрониките на Космическата История, ние ще се разделим с ограниченията на разума и ще проникнем в други светове и измерения. Веднъж ангажирани в системата на куба, тя се превръща в жива система. 

Матрица-Време

Матрица- Пространство

Синхронизираща Матрица

Базова Матрица

Натисни за да изтеглиш Принт версия на матриците 

Всяка Базова Матрична Единица/ БМЕ/ от всяка от матриците има своите координати. Те се записват чрез буквите V, H - вертикално и хоризонтално - всяка вертикална колона и всеки хоризонтален ред са номерирани от 1-21. Хоризонталните редове са номерирани от H1 до H21- от горе вляво до долу вляво. Вертикалните колони са номерирани от V1 –горе вляво до V21-горе вдясно.
Например, по-долу са дадени пет координати. За да практикувате откриването на съответстващите им числа и координати от матриците, използвайте всяка от дадените 441- Матрици:

• V1, H1 ( горен ляв ъгъл)
Maтрица-Време: 1 – Матрица - Пространство:278 – Матрица- Синхронизация: 1 – Матрица- База: 41
• V21, H1 (горен десен ъгъл)
Maтрица -Време: 48-Матрица-Пространство:313 - Матрица- Синхронизация : 42 - Матрица- База: 21
• V1, H21 (долен ляв ъгъл)
Maтрица-Време: 97-Матрица- Пространство: 348 - Матрица- Синхронизация: 21 - Матрица- База: 61
• V21, H21 долен десен ъгъл)
Maтрица-Време: 144-Матрица-Пространство:383 - Матрица- Синхронизация: 22 - Матрица- База: 1
• V11, H11 (център на матрицата)
Maтрица-Време: 117-Матрица-Пространство:441-Synchronic Matrix: Матрица- База : 441

За да задълбочите практикуването в Синхронотрон проучете Том VII - Хроники на Космическата История - Книгата на куба. След като сте запознати с това как да намерите координатите в 441- матриците, можем да продължим с инструкциите за ежедневната практика в 441 Синхронен Куб.

Чрез тази процедура, всеки ден притежава Телепатичен Честотен Индекс (ТЧИ). За да намерите ежедневния (ТЧИ), първо трябва да знаете датата по 13 Лунния Календар и Галактическата Сигнатура / Подпис на Кина за деня. (Можете да проверите тук ДЕКОДИРАЙ ДАТАТА)
Всеки ден има три координати, които се съединяват и наслагват помежду си. Първата стъпка за да въведете тази система е, да намерите числата за всеки от тези три координати в съответните матрици.

0. Хептаден Портал

Преди да започнете, първо обърнете внимание на ежедневните Хептадни Портали: Дали, Сели, Гама, Кали, Aлфа, Лими или Силио. Седемте Радиални Плазми са и седемте чакри, но също така те са и 7- те хептадни Отворени Врати / Шлюзове в човешкия мозък. Изтеглете диаграмата, илюстрираща седемте Нептадни Отворени Врати. 

Седемте Радиални Плазми и съответните им Хептадни Врати са:

Дали – основата на черепа- Базова Матрична Единица (БМЕ) 108 - V11, H2
Сели – средната част на главата, над тила - БМЕ 291 - V11, H5
Гама – трето око - БМЕ 144 - V11, H20
Кали – точно над третото око - БМЕ 315 - V11, H17
Aлфa – преден център на черепа - БМЕ 414 - V11, H14
Лими– заден център на черепа - БМЕ 402 - V11, H8
Силио– Център на черепа - БМЕ 441 - V11, H11

За повече информация : Глава 5 от VI Том на Хроники на Космическата История: the Book of Transcendence, Cosmic History Chronicles Vol. VI.

1. Матрица- Време 

Координатата на Матрица-Време се определя от датата в 13- Лунния Календар. Забележете, че Матрица-Време е разделена на девет части - те са известни като "Деветте Измерения на Времето". Секциите, оцветени в оранжево в графиката са Четирите Външни Измерения на Времето - всички 13 луни по 28 дни всяка Луна (общо 364 дни) се съдържат в тези Четири Външни Измерения на Времето, които също се наричат Четири Сезона на Времето ( Ден Извън Времето и 0,0 Хунаб Ку / високосните дни са разположени в самия център на матрицата). Имайте предвид, че всяко едно от Четирите Измерения е 7х7 матрица = седем реда от седем единици всеки ред. Тези редове съответстват на седемте хептади (седмици) на 13 Лунния Календар .

Следващата графика илюстрира как триста шестдесет и четирите дни +1 на потока от 13-те Луни в календара преминава през Четирите Външни Измерения на Времето:

ИЗТЕГЛИ ПРИНТ ВЕРСИЯ НА ДИАГРАМАТА

Проучете диаграмата, за да се запознаете как датите от 13 Лунния Календар се вписват перфектно в четирите матрици на космическото време. Имайте предвид, че за Луни от 1-7 редуването на дните се брои отляво-надясно, отгоре надолу. За Луни от 8-13 графът се обръща.
Ето някои примерни дати, можете да ги потърсите, за да стартирате:
• Магнитна Луна 1 ден (V1, H1)
• Магнитна Луна 28 ден, (V21, H15)
• Самостоятелно Съществуваща Луна 1 ден (V1, H4)
• Резонантна Луна 28 ден, (V21, H21)
• Галактическа Луна 1 ден (V21, H20)
• Галактическа Луна 8 ден(V7, H20)
• Галактическа Луна 15 ден (V21, H6)
• Галактическа Луна 28 ден (V1, H6)
• Космическа Луна 1 ден (V21, H15)
• Космическа Луна 28 ден(V1, H1)

Сега, за ежедневната си практика в Синхронотрон, намерете позицията на датата от 13 Лунния календар и напишете вертикалните и хоризонтални точки на вектора, като ги поставите в Матрица-Време. След това, чрез вектора намерете числата на наслагванията от Матрица - Пространство и Матрица - Синхронизация. Сега би трябвало да има три числа. Съберете ги. Сумата на тези три числа е Телепатичния Честотен Индекс (ТЧИ) за Матрица-Време. Също така обърнете внимание на Базовата Матрична Единица за този вектор (БМЕ) в Базова Матрица.
Забележка: В ежедневния Телепатичен Честотен Индекс БМЕ не се отчита. Тя просто намира абсолютната позиция на координатите и дава векторната точка, както и абсолютната честота в рамките на матрицата 441.

2. Матрица- Пространство
След това намерете числото на Кина за деня в Матрица-Пространство. Напишете вектора и чрез него намерете числата на наслагване от Матрица- Време и Матрица- Синхронизация. Това е следващия набор от три числа. Съберете ги. Сумата на тези три числа е Телепатичния Честотен Индекс (ТЧИ) за Матрица- Пространство. Отново обърнете внимание на БМЕ в Базова Матрица за този вектор.

3. Матрица - Синхронизация
Сега намерете числото на Кина в Матрица- Синхронизация. Напишете вектора. След това с него намерете числата на наслагване от Матрица- Време и Матрица - Пространство. Съберете трите числа. Сумата на тези три числа е Телепатичния Честотен Индекс (ТЧИ) за Матрица - Синхронизация. Също така обърнете внимание на БМЕ за този вектор.

4. Mастер - Координираща Честота
Сега съберете трите ТЧИ за отделните Матрици/ 1.2.3./ за да намерите числото на Mастер - Координираща Честота. Проучете това число и всички негови фактори. Можете да конвертирате това число в БМЕ, като се изважда 441, докато не се достигне до числото 441 или по-малко от него- така ще намерите вашата Мастер- Координационна Честота в Базовата Матрица. (Можете да намерите киновия еквивалент на това число, като извадите 260, докато не се достигне до числото 260 или по-малко от него.)

5. Кумулативна Хармонична Честота
Кумулативната Хармонична Честота се получава като се сумират Мастер- Координационните Честоти за седем-дневния цикъл (седмицата). Започвате на Дали и завършвате с натрупване на Silio. След това започнете отначало върху следващите Дали, Сели, Гама Кали, Алфа, Лими иСилио. Можете също да конвертирате Кумулативната Хармонична Честота в БМЕ като изваждате 441, докато достигнете числото 441 или по-малко от него. (Можете да намерите и киновия еквивалент на това число, като изваждате 260, докато не достигнете до числото 260 или по-малко от него.)

6. Ежедневни Диатонични Бележки
Въз основа на координатите за всеки ден ние можем да намерим уникален набор от ноти в диатоничната скала.Музикалния цикъл на нотите се състои от 8 ноти: Дo - Рe - Ми - Фа - Сол - Ла - Си - Do '. Всяко кратно на 8 е "(високо Дo ') в октавата. Това означава, че всяка БМЕ може да бъде преобразувана в един от тези осем ноти. Просто се движете напред (До, ре, ми ...) от най- близкото число, кратно на 8.
Ето някои практически примери:
• 16 = До '(16 = 8 х 2)
• 273 = Дo (273 =8 х 34 + 1)
• 179 = Mи (179 =22 х 8 + 3)
• 207 = Си (207 = 25 х 8 + 7)
• 2 = Ре
• 181 = Сол (181 = 22 х 8 + 5)
• 414 = Ла (414 = 51 х 8 + 6)
Съвет: Ако оградите с кръгче, или оцветите всички числа, кратни на осем в 441 Базова Матрица, то ще можете да отчитате напред от тази точка, за да намерите диатоничната бележка, за числото, което търсите!

7. Холономен Приемник
Това е поредната практика, след като усвоили написаното досега. Матрицата- Холономен Приемник (както е показано на страница 283 от Алманаха на Синхронизация на 13 Луни на Звездния Пътешественик - Star Traveler's 13th Moon Almanac of Synchronicity ). Това е картата "nanochip" Нов сензорен орган или телепатически запис в Мазолестото Тяло- Корпус Кoлосум. Използвайте вашите БМЕ, като координати за намиране на ежедневните точки на активация на Холономния Приемник. Повече за Холономния Приемник можете да прочетете в глава 11на Книгата за Куба, Хроники на Космическата История- том VII/ Book of the Cube, Cosmic History Chronicles Volume VII..


Хептаден Портал

Пример: Кристална Луна, 9 ден, Плазма Сели – Хептаден Портал 2: БМЕ 291
Диатоника: 291 = 36 x 8 + 3 = "Mи"

Телепатичен Честотен Индекс за Матрица - Време. Да намерим ТЧИ за 9 ден на Кристална Луна, Кин 5. Отначало забелязваме, че, кристалната Луна е 12 от 13-Лунния Календар и затова записваме деня като 12.9. Сега календарната дата, 12.9 търсим в Диаграмата на Календара на 13- те Луни. Записваме векторната точка: V.6, Н.16. Този вектор съответства на числото 86 от Матрица - Време. Това число е ТЧИ за 13 Лунния Календар в Матрица - Време.

Намерете V.6, Н.16 в Матрица - Пространство = 182
Намерете V.6, Н.16 в Матрица - Синхронизация = 35
86 + 182 + 35 = 303
Числото 303 е ТЧИ в Матрица - Време.
Намерете също така V.6, Н.16 в Базова Матрица = 351, това е БМЕ за вектора на Матрица - Време.
Диатоника: 351 = 43 х 8 + 7 = "Си"

Телепатичен Честотен Индекс за Матрица - Пространство
Да намерим ТЧИ за Матрица - Пространство - намираме киновия номер на деня (кин 5) в Матрица - Пространство. Вектора е V.7, H.4
Намираме V.7, H.4 в Матрица - Време = 4
Намираме V.7 ,H.4 в Матрица - Синхронизация = 44
5 + 4 + 44 = 53
Числото 53 е ТЧИ в Матрица - Пространство.
Също намираме V.7, H.4 в Базовата Maтрица = 242 = БМЕ за вектора на Матрица - Пространство.
Диатоника: 242 x 8 = 30 +1 = "Дo"


Телепатичен Честотен Индекс за Матрица - Синхронизация
Да намерим ТЧИ за Матрица - Синхронизация - намираме киновия номер на деня (кин 5) в Матрица - Синхронизация. Вектора е V.5, H.5
Намираме V.5, H.5 в Матрица - Време = 28
Намираме V.5, H.5 в Матрица - Пространство = 10
5 + 28 + 10 = 43
Числото 43 е Телепатичен Честотен Индекс за Матрица - Синхронизация.
Също намираме V.5, H.5 в Базовата Maтрица = 297, това е БМЕ за вектора на на Матрица - Синхронизация.
Диатоника: 297 x 8 = 37 +1 = "Дo"

Mастер - Координираща Честота
Сега съберете ТЧИ за трите матрици: 303 + 53 + 43 = 399

2. Запомнете: БМЕ не се добавят при намиране на Мастер Координиращата Честота.

Така 399 е Mастер - Координираща Честота за този ден.
Съответстващата БMЕ е 399.
Диатоника: 399 = 49 x 8 + 7 = "Си"
Редуцираме до Кинов Еквивалент 139: Синя Слънчева Буря
Диатоника за Деня: Отбелязваме в този пример: "Ми - Си - Дo - Дo - Си"
Изследване на числата. Дали СА прости? Какви са факторите? Разгледайте цифрите в 441 индекса в речника на числата 441 в Книгата на Куба,VII Том на Хроники на Космическата История/ the Book of Cube, CHC VII. В началото можете да започнете да правите свой собствен личен асоциативен индекс въз основа на вашите кинове и основни рождени данни и тези на ваши приятели, роднини и забележителни дати.

Да обобщим: Всеки ден разполагаме със следното:
1. Хептаден Портал.
2. ТЧИ на Матрици- ВРЕМЕ,ПРОСТРАНСТВО,СИНХРОНИЗАЦИЯ. Всеки от тях притежава:
a. VH вектор.
b. Базова Матрична Единица (БМЕ).
c. Числа на Пространство, Време и Синхронизация.
d. TЧИ за всяка от трите матрици.
3. Мастер Координационна Честота (сума от трите ТЧИ). Може да се преобразува в еквивалентни БМЕ и Кин.
4. Кумулативна Хармонична Честота (сума от Мастер- Координационите Честоти за предишните дни от седмицата). Също може да се преобразува в еквивалентни БМЕ и Кин.
5. Намираме и диатонична нотна музикална скала за БМЕ- ци .

До нови срещи в Синхронотрон!

Галерия към статията

 
Снимки (7)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.