Публикации / Код Хексаграми/Кодони

Граматика на телепатията за 64-те хексаграми

Размер на шрифта: a a a

20–те Скрижала на Закона за Времето
16-годишния Куб на Закона в Телектонон

Откровението на 20-те Скрижала зависи от активацията на Куба на Закона в Телектонон. След завършване на 4-та година от Пророчеството (1996 г. - 1997 г.) стана квантов скок, и състоящият се от 16 части "плосък" Куб се трансформира в пространствена структура от 64 части. Така 16-те позиции на Куба на Закона станаха 16 години от Завършващия Цикъл (1997 г. - 2013 г.) преди старта на Кораба на Времето Земя - 2013. 
20–те Скрижала включват: 16 годишните Скрижали, 4 Скрижали на Пророчеството и двата допълнителни скрижала – Книга на Вселенския Живот и практическо ръководство за Вълшебниците на Земята.

Ежеседмична практика за кубиране на кодоните

Кубиране на кодона. Кубът – това е символа на съвършенството на проявената Вселена. Отъждествяването на предмет, тяло, същество или процес с куб, или хептагонон ни помага да усвоим неговите първоначални Божествени свойства и качества. Именно на това се основава практиката на кубирането в Науката за Времето. Необходимо е да се помни, че кубът е структура, състояща се от седем части, 6-външни стени, които се координират и поддържат във време - пространството от централната точка на светлината. Шестте линии на кодона – това са 6-те стени на Куба. Позицията на 7-та мистична точка на центъра се заема от Руната на УР, която напълно уравновесява и хармонизира трите двойки успоредни стени на Куба.

Ежеседмична практика. Визуализируйте себе си във вътрешността на куба така, че централната му точка да съвпадне със сърдечната ви чакра, а всички стени и ъгли да са съвършено гладки и прозрачни.
На първия ден от седмицата ние визуализираме първата линия на кодона (считано отдолу) на долната стена на куба.
На втория ден от седмицата добавяме 2-та линия на дясната стена на куба.
На третия ден – 3-та линия на лявата стена.
На четвъртия ден – 4-та линия на задната стена.
На петия ден – петата линия на предната стена.
На шестия ден – шестата линия на горната стена на куба.
На 7-ия ден визуализираме в центъра на куба – в своето сърце – Руната на УР, управляваща текущата 13-седмична последователност. При това излъчваме нейния символ към всичко живо на Земята с намерение да възстановим ДНК в естествения природен ритъм 13:20.

В продължение на 13-те седмици преобразуване на кодона следва да медитираме и размишляваме над афирмацията на Руната и цветовото й оформяне. Именно пробуждането на вътрешната вибрация на Руните на УР възстановява кодона в неговото естествено състояние.

Бинари и триплети. Шестте линии на хексаграмите могат да бъдат представени като два триплета или като три бинара (би-нарни букви). Съответно, могат да се съставят 8 различни триплета и 4 бинара.

Долен триплет – сензорен, горен – телепатичен.
Например, кодон 23, Освобождение на Разума: Тук имаме триплет Храм/Медитация в горна позиция, а триплет пространство/Земя - в долна позиция. Това е необичайно обстоятелство, при което една Ян линия, която е отгоре, се движи, за да бъде освободена, а петте Ин линии преобладават. Кодонът се нарича Освобождаване на Разума, защото се отнася до освобождаването на разума в пространството, довеждайки до дълбоки рецепторни усещания.

Три бинарни букви на кодона имат своите функции: долната буква "поражда", средната "служи за мост", горната "кулминира". Например,за кодон 23, по отношение на бинарните букви имаме по две букви „пространство” в долна и средна позиции и буква „разум” отгоре. Когато „пространството” е между „пространство” и „разум”, това е предпоставка за освобождаване на Разума. Това представя освободения разум, който е пуснат в пространството - над Земята. Това е подходяща подготовка за изменение на Епохата. Кодон 23 може да се прочете така: „Пространството поражда, Пространството служи за мост, Разумът кулминира.”

16 години = 16 дни. Пътешествието в Куба на Закона за 16-те дни (от 7 до 22 ден) на всяка Луна фрактално съответства на преминаването през целия 16-годишен Куб на Закона. Затова във всеки от тези дни ние имаме възможност да работим както с 4-те кодона, съответстващи на Скрижалите, така и фрактално да преживеем един от Вълновите Модули на Генезиса на Дриймспел.

Осемте Триплета на Кодоните

Време – творческо предаване, него го наричат със знака Небе.
Това е Генезис.
Пространство – възприемащо кодиране, него го наричат със знака Земя.
Това е Матрица.
Енергия – пробуждащо се семе, наричат я със знака Гръм.
Това е Сила.
Дихание – проникваща мисъл, наричат го със знака Вятър.
Това е Дух.
Небе и Земя определят Време и Пространство, 
Енергия и Дихание създават Сътворение.
Това са Четирите Първични Сили на Време-Пространство.

Сърце – лунен кристал, наречен със знака Вода.
Това е Изначален Живот.
Видение – слънчев кристал, наречен със знака Светлина.
Това е Изначална Мъдрост.
Храм – горен портал, наречен със знака Медитация.
Това е Изначален Разум.
Радост – вълшебна песен, наречена със знака Океан.
Това е Изначално Блаженство.
Сърце и Видение определят силата на само-съзерцанието,
Храм и Радост – достигане на божественото само-съвършенство.
Това са Четирите Само - съзерцаващи Сили на Еволюциониращия Живот.

Галерия към статията

 
Снимки (1)
 

МНЕНИЯ

renetaman каза на 07.02.2013 г. 09:32 ч.

Много добре обяснено .Благодаля.

mud4eto каза на 13.02.2013 г. 14:10 ч.

nice !

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.