Публикации / Пътеводител

Ден Извън Времето 2013 г.

Размер на шрифта: a a a

ДЕН ИЗВЪН ВРЕМЕТО 2013.
СИНЯ РЕЗОНАНСНА
НОЩ
ПОРТАЛ КЪМ БЪДЕЩЕТО

Послание от Школата за Галактическа Синхронизация
Световно Приветствие към всички Планетарни Кинове!

Сега ние се намираме на прага на велико събитие за нашето съвремие – открива се новият цикъл, 26.07.2013 г., Жълто Галактическо Семе, кин 164. Това събитие често се нарича «Старт на Кораба на Времето Земя - 2013».

Едновременно с началото на годината на Галактическото Семе се ознаменува и инициацията на принципно новата фаза на човешката еволюция, както от гледна точка на Синхронния Ред, така и за планетарните събития с вътрешните планове.

Завършването на цикъла - 21.12.2012 г., Синя Кристална Ръка откри периода на 7-те заключителни Луни, наречени 7-те Мистични Луни, които непосредствено ни водят към портала на Новия Цикъл – цикъла на Галактическия Дриймспел.

Тези две точки във времето - 21.12.2012 г. и 26.07.2013 г., а също и предшестващия началото на годината 8 Семе, Ден Извън Времето - описват периода на началото на истинското проявление на Закона за Времето в съзнанието на човека.

Много от нас твърде отдавна си служат с понятия като Галактическа Синхронизация, Закон за Времето, Ноосферно съзнание, Ново Време и т.н, повечето от хората се намират под вдъхновението на прочетените книги, отколкото от собствен опит и мислене. Това е съвършено нормално и естествено, когато човек се намира пред това, как да стъпи на краката на своето духовно възприятие и да започне да очертава своя собствен духовен път, като се ползва от опита на своите побратими, преминали вече по този етап от Пътя и оставили определени напътствия.

Инициация в новия цикъл означава, че всеки един от нас се призовава да отхвърли «Духовните опори/Патерици» или да ги използва, осъзнавайки, че именно това са «Патериците», и да застане на пътеката за самостоятелно духовно израстване. Този жест изисква определена мярка на отговорност, целеустременост, осъзнатост и разбиране на основните принципи на духовното израстване.

Именно това предполага Законът за Времето в неговото първоначално разбиране, и именно с това е свързан откриващия се Нов Цикъл, чието преддверие е Денят Извън Времето 25.07.2013 г., Синя Резонансна Нощ, кин 163.

Да си спомним основната функция, или проявление на Закона за Времето: «Да направим осъзнато това, което преди беше неосъзнато». Това е универсалният принцип на Духовното Ученичество. Затова, говорейки за Закона за Времето, ние преди всичко сме длъжни да го възприемем през призмата на собствената отговорност за Духовни Ученици.

Двете събития - 21.12.2012 г. и 26.07.2013 г. са характерни именно с това, че подготвят почвата за подобно разбиране. Те подготвят планетарната енергийна почва за префокусиране на човешкото съзнание от подхода на «духовното потребителство» към подхода «духовно съзидание», което предполага и Закона за Времето.

Как са свързани двете гореспоменати точки във времето с такава подготовка?

Датата 21 декември 2012 година, както е известно, отбеляза завършването на много големи и малки исторически цикли и стана своеобразен етап за формиране на човечеството. Какво точно е това формиране? Формират се самостоятелно мислещи същества. Да, именно самостоятелни и мислещи същества, способни да приемат вътрешна отговорност за своите убеждения и стремежи, способни да МИСЛЯТ и насочват мисленето си в съзидателно и творческо русло.

Към сегашния момент числото на такива хора на нашата Планета расте и достига критично ниво, когато универсалните етични и духовни истини излизат от състоянието на книжно заточение и стават естествена норма на живот. Именно това обстоятелство направи възможно това, което стана на 21.12.2012 г. и което завинаги измени фокуса на планетарното съзнание, по- точно посади семето на префокусирането на планетарното съзнание.

В денят на зимното слънцестоене - 2012 година към каузалните нива на менталното тяло на нашата Планета беше отправена нова съзнателна нишка. Ако не се впускаме прекалено много в езотеричната терминология, това означава, че всички тези хора, които са ориентирани към работа с душата, на служене на човешката раса и добре утъпканата духовна пътека, получиха огромна субсидия от енергийната сила на Планетата Земя.

Символ на този стремеж, или процес е Дъговият Мост - Антахкарана.

Семето на Новото Време вече е засято и то в най- благоприятните условия. Образно казано, периодът между зимнота слънцестоене 2012 година и датата на галактическата синхронизация 26.07.2013 година е период между посева и началото на цъфтежа.

Във връзка с това, Денят Извън Времето 25.07.2013 г., Синя Резонансна Нощ, кин 163, придобива особена значимост като навечерие за цъфтеж на Галактическите Семена. В това отношение може да се каже, че за начало на новата епоха е удивително уместен самия символ на кина на Галактическото Семе.

В други термини, началото на новата епоха е начало на епохата на Световната Майка. И затова Денят Извън Времето, Синя Резонансна Нощ, 25.07.2013 г., също е  особен – това е 22-рият Ден Извън Времето от началото на провеждане на планетарните празници на тази дата.

Както е известно, 22 – това е кинът на Болон Ик, Бял Слънчев Вятър.

За първи път Денят Извън Времето беше отбелязан при завършването на 1992 година, годината 12 Вълшебник, 25.07.1992 година, кин 38, Бяло Кристално Огледало. При това година 12 Вълшебник инициира текущия 56-годишен цикъл на Болон Ик. А в маянската традиция Болон Ик е символ на небесното женско начало, образът на Болон Ик е образът на майката - пазителка.

Съгласно Науката за Синхронния Ред, завършването на година 7 Буря ознаменува завършването на 16-годишния период на изпитания и изкупления под названието 16-годишен Куб на Закона. Година 8 Семе съответства на «Срещата на Влюбените» в Кулата на Навигацията. Това е 23-та година в Телектонон на Пакал Вотан, това е и първата година след изхода от Куба на Закона и начало на новата фаза на развитие на Синхронния Ред, толкова обемна и лъчезарна, че преди това беше невъзможно да си я представим.

Началото на година 8 Семе ознаменува началото на особен 6- годишен период на «Вкореняване» на новата нишка на съзнание на Планетата в съзнанието на човечеството. Този период по съвършен начин съвпада с 6-те години на Телектонон на Пакал Вотан, отбелязващи пътя му от Кулата на Навигацията (година 8 Семе) до Кулата на Духа (година 13 Луна, 2018 г.).

През този период за да се окаже помощ на Планетата Земя при вкореняването на новата съзнателна нишка, се осъществява планетарният телепатичен проект «Антахкарана».

Думата Антахкарана буквално означава «Дъгов Мост», или лъчезарна нишка, съединяваща различните нива на битието с неговия източник. В този смисъл проектът «Антахкарана» (2013 г. - 2019 г.) е продължение и духовно освещаване на продължаващия проект «Дъгов Мост», или в окултен смисъл те са тъждествени.

Проектът Антахкарана изцяло произлиза от великата Мистерия на Болон Ик, Мистерията на Световната Майка. От гледна точка на Науката за Синхронния Ред и Закона за Времето, сроковете за провеждане на този проект са съвършено проверени във времени.

Същността на работата в предстоящите 6 години в рамките на проекта Антахкарана е свързана със самия символ на Антахкарана, неговото значение и вътрешно осмисляне.

Символът на Антахкарана, неговото значение и структура

Символът Антахкарана представлява  Дъгов Кръг, в който са разположени три дъгови модула, еманиращи от Единен център и следващи заедно по протежението на трите равнини на космологичния Дъгов Куб.

Тук Дъговият Кръг представлява Единния Живот във Вселената - мечтаното единство. Трите дъгови модула символизират трите велики центъра - Шамбала, Планетарната Йерархия и Човечеството, които съответстват  на следващите центрове и аспекти:

Шамбала - център на главата - 1-ви аспект, Воля и Могъщество; 
Планетарна Йерархия - сърдечен център - 2-ри аспект, Любов и Мъдрост; 
Човечество - гърлен център - 3-ти аспект, Творчески и Интелект.

Антахкарана - Дъгов Мост е символ, имащ ясна и добре обмислена структура и представя целия процес на еволюция на съзнанието като цяло.

Антахкарана символизира обединението, връзката, съгласуваността, подредеността, синхронизацията на Небесата и Земята, екстернализацията на Йерархията, съгласуваността на аспектите на човека или всяко друго същество, а също така и взаимодействието между природните царства. Така целият процес на еволюция на съзнанието е процес на създаване на Дъгов Мост - Антахкарана.

Този процес е едновременно и символен и съвършено конкретен. Съществуват две еволюционни фази на построяване на Антахкарана - неосъзната фаза, когато човек не е осведомен за ставащия процес, и осъзната фаза, когато човек, достигнал стадия на подготовка за духовно ученичество, започва съзнателно да прилага усилия за установяване на връзката – Дъгов Мост – със своя Висш Аз.

Жълто Галактическо Семе, 26.07.2013 г., открива осъзнатата фаза на построяване на Антахкарана – Планетарния Дъгов Мост.

Ден Извън Времето 25.07.2013 г., Синя Резонансна Нощ.

Този Ден Извън Времето е преддверие към старта на Планетарния Проект «Антахкарана».

В този ден е целесъобразно да наберем стартова планетарна сила за този проект, която ще помогне на много от нас да се реализират в живота и за служене с новата нишка от 21.12.2012 г. на планетарното съзнание..

В денят на Синята Резонансна Нощ, хиляди групи от пробудени земляни ще провеждат празници, церемонии и медитации, посветени на Майката - Земя.

Ще звучат кристални чаши, огласяйки цялата Планета със своите  изцеляващи звуци.

Ще се проведат медитации на Дъговия Мост, ознаменувайки пробуждането на планетарното съзнание на човечеството.

Ще се отправят молитви и призиви към висшите сили, помагащи на човека да премине непоколебимо през всички изпитания на Пътя.

Милиони земляни ще насочат своята обединена енергия в полза на формирането на Новата Земя в Новото Време.

Едновременно всички ние, участващите в различните тържества в Деня Извън Времето ще бъдем приемници на реактивната енергия на самата Планета, или на призива на пробудените. Планетата винаги неминуемо откликва, насочвайки през тях енергийните потоци на изцеление и светлина, както слънчевите лъчи се насочват през правилно фокусирана леща.

Специалната задача за всички Планетарни Кинове в този Ден Извън Времето е по време на церемониите и медитациите да работят със символа на Антахкарана.

Всяка от групите може самостоятелно да избере начин за работа с този символ.

Общият церемониален жест ще бъде, за всички, да се получи визуализация на символа и посоката на това изображение нагоре в ноосферата и надолу в сърцето на Земята.

Насочвайки със силата на своето намерение образа на Антахкарана в ноосферата и в центъра на Земята, си представете как всички земни процеси се съгласуват с Великия План на Еволюцията, как устремените от целия свят получават подкрепа и помощ от своите Висши Аз-ове, как човечеството като цяло става проводник на енергията на могъществото, любовта и светлината на разума на Планетарната Йерархия. Подържайте тази визуализация и състояние на осъзната съпричастност към Планетарния Преход в продължение на 13-20 минути, след което можете да прочетете избраната от вас молитва или да произнесете Великия Призив.

Великият Призив

От Източника на Светлина в разума на Всевишния 
Светлината се струи в умовете на хората , 
Слиза Светлината на Земята.

От  източника на Любов в сърцето на Всевишния 
Любовта се струи в сърцата на хората, 
На Земята се давръща Христовото съзнание .

От центъра, където е известна Волята на Бога, 
Целта насочва стремежите на хората, 
Тази цел, която съзнателно служи на Учителя.

От центъра, името на който е човешкия род, 
Планът на Любовта и Светлината осъществява
И запечатва портала, водещ към зло.

И се възстановяват Светлината на Разума, Любовта и Могъществото на БожественияПлан на Земята!

*** *** ***
ПСИ «Алциона» 
Школа за Галактическа Синхронизация 
Матвей Кринин - Синя Галактическа Буря

ПАН «България» 
Школа за Галактическа Синхронизация 
Ружка Калинова - Бяла Обертонова Връзка между световете
Васил Зааралиев - Червена Резонантна Змия

Галерия към статията

 
Снимки (3)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.