Публикации / Медитации

Медитация Дъгов мост

Размер на шрифта: a a a

Целта на тази медитация се състои в това да предизвика телепатическа вълна на Любовта, която съединява всеки един от нас с центъра на Земята, с двуполюсните дъгови генератори, които удържат магнитното поле на Земята, а също така и с всички планетарни кинове, които правят тази медитация. Предизвиквайки тази световна галактическа вълна ние укрепваме матрицата на комуникацията, която способства за осъзнаване на реализацията на ноосферата – менталната обвивка на Земята. Тази матрица също създава защитно поле на истинските позитивни вибрации на мислите, поддържащи резонансното поле на Земята в състояние на мир и хармония.

Целта на това ежегодно медиативно упражнение се състои във фактическата реализация на „Мост Дъга“ на Земята – дневният и нощен генератор на магнитното поле на Земята – към момента на завършване на Зимния дневен цикъл /в Южното полукълбо/ - Летният/ в Северното полукълбо /на слънцестоянието през 2012 година. „Мост Дъга“ - това е  мост  на мира, за който се говори отдавна в Пророчествата. Той завинаги ще съедини към себе си тримерната Земя с четвъртото и по-висшите  измерения, обезпечивайки неразрушимата хармония и мир на целия свят. За да могат всички да вземат участие  в тази медитация, независимо дали са чували за синронния ред, ние ви предлагаме този единен вариант на всеобща световна медитация „Мост Дъга“ в Деня Извън Времето.

Вие можете да медитирате отделно или в групи. Най-добре е рано сутрин, но може и по всяко друго време. Ако сте в група – по възможност се съберете в кръг, най-добре седнете на пода или на земята със скръстени крака. Направете  няколко дълбоки вдишвания, вдишвайки негативното, трансформирайте го в себе си и издишайте позитивното и изчистеното. След това затворете очи. Визуализилайте себе си в центъра на Земята. Представете си кристалното ядро във форма на гигантски октаедър. Четирите стени на този кристал се събират в точката на северната полярна ос. Другите четири стени се съединяват в точката на южната полярна ос. Гигантския октаедър – кристал е заобиколен от вътрешната мембрана на Земята, която  като барабан резонира с външната повърхност на Земята.  Северната половина на октаедъра се  състои от  две червени  и две бели стени, южната - от две сини и две жълти стени.

Сега вие се насочвате към вътрешността на кристала. В самия негов център се вижда интензивно сияеща точка от бяла светлина. Ефирна струя или оста на светлината се насочва на север и на юг от тази сияеща централна точка, и чрез северния и южния върхове на октаедъра се насочва към Северния и Южния полюси на Земята. Около тази ефирна вертикална магнитна ос на светлината се намират два виещи се пулсиращи потока, по – които непрекъснато се движи плазмена енергия. Тези  пулсиращи потоци се преплитат един в друг като нишките на ДНК.

Единият от потоците е син, а другият- червен. Те носят плазмата – електрически заредените йони – към сияещата точка в центъра на Земята.

На северната полуос на тази струя от светлина е "нанизан" червеният атом на времето, и двата  пулсиращи потока го обвиват. Около  южната полуос на  светлината – синия атом на времето. Червеният  и синият полярни атоми на времето се въртят в противоположни относително един на друг направления, Северният червен – по часовата стрелка, а синият южен – против часовата стрелка. Всеки от атомите се състои от седем точки: централна точка, две точки на осите горе и долу спрямо  центъра, и четири точки, равноотдалечени един от друг за всяка от страните на централната ос. Шестте външни точки за всеки от атомите на времето по форма напомня шестоъгълник.

Гравитационото поле на кристалния октаедър, което се излъчва хоризонтално от сияещия център на кристала, се разпространява до четирите точки, определящи ъглите на кристала, там където се събират четирите северни и четирите южни страни на октаедъра. Гравитационото поле, съединяващо тези четири точки е подобно на основите на две пирамиди. Четирите стени на едната от пирамидите започват от тази основа към северната точка на октаедъра, а другите четири стени- към южната точка на октаедъра. На нивото на това гравитационно поле точно един срещу друг се намират още два атома на времето – бял и жълт. Тези два гравитационни атоми на времето са устроени точно като червения и синия полярни атоми на времето, само че техните осеви точки се отнасят към направлението на гравитационното поле, чиято равнина е перпендикулярна на полярните атоми. Белият и жъртият атоми на времето бавно се въртят в кръг,  като гребла против часовниковата стрелка, отляво надясно около централната сияеща точка.

След като сте визуализирали кристалния октаедър на ядрото на Земята с неговите осем стени, четири атома на времето, ефирната струя от светлина и двата пулсиращи потока, си представете, че от центъра на кристала изригва мощен поток, наситен с разноцветна плазма от светлина по посока на двата полюса на Земята. И ето вие излизате от центъра на Земята, извън нейните предели, откъдето се вижда цялата Земя. Запазвайки видението за кристалния октаедър в центъра на Земята, вие виждате как на северния и южния полюс потоците от светлината се сливат и образуват двоен дъгов мост – по такъв начин дневният и нощен генератор на Земята става видим. Двата дъгови  потока съединяват северния и южния полюси на Земята на разстояние равно на 180 градуса един от друг. При това, като Земята се върти бавно около своята ос, този дъгов мост няма да се движи, ще остава на едно място.

За да завършите тази визуализация, вземете цялата Земя, която се върти под дъговия мост и я поставете в своето сърце. Представете си  два потока от светлина, които се излъчват от централната ос на вашето тяло над главата и под краката. Сега те създават подобен дъгов мост около вашето тяло, който  поддържа вашата аура. Сега вие и Земята сте единни. “Мост Дъга“ за целия свят е реалност. Зад всичко това стои Науката. Това, което отначало съществува само във въображението, ако то се визуализира от достатъчно много хора на телепатическата вълна на Любовта, със времето ще стане реалност.

Медитация “Мост Дъга“ в Фондация Закона на Времето

Медитация “Мост Дъга“ в Planet art Network

Медитация “Мост Дъга“ в Я Майя

Галерия към статията

 
 
Снимки (8)Видео (3)
 

МНЕНИЯ

Milen каза на 12.02.2011 г. 02:04 ч.

Prekrasno :)

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.