Публикации / Law of Time

Галактическа Спирала на Плътната Вълна и 2012 година

Размер на шрифта: a a a

Галактическа Спирала на Плътната Вълна и 2012 година:
Заключителни Цикли на Трансформация

1.Въведение: Откриване на съвпадение – разкриване на «терма»

В 5 ден на Самостоятелната Луна (22 октомври 2010 година) аз забелязах, че до обратното отброяване на 1000 дни до 2012 година остават 791 дни. Затова обърнах внимание, че този ден беше кин 197. Забележително, помислих си аз, нима числото 197 е съвършена инверсия на числото 791! Забелязах, че кин 197 е Портал на Галактическа Активация и е ключ, отварящ четвъртата книга от Книгите на Седемте Поколения – Червена Лунна Земя. Помислих си : Това е интересно!.

След това определих, че 791 дни са точно 7 цикъла по 113 дни. А числото 113 е ключово просто число и като число на  Кин е еквивалентно на Червения Небесен Странник (кин 113) асоцииращ се с Кетцалкоатл като Господар на Зората. Това е свързано с отъждествяването на Небесния Странник с Акатл – Тръстиката, знакът на Галактическия Подпис на Кетцалкоатл, а Слънчевият тон е Слънце и зазоряване. В Корана 113 Сура се нарича «Господаря на Зората» и подтвърждава кин 113.  

Нещо повече, Слънчевия тон е 9-и, а Небесният Странник е 13-я печат. Девет и тринадесет са кодови числа на пророчеството на Пакал Вотан, чиято гробница е била  осветена на 9.13.0.0.0 по Дългото Броене (692 година). Като взех предвид този факт, аз интуитивно разбрах, че работейки с «терма» – скритото учение за разума, съм призван да разкрия в съвършено точния момент на времето кин 197, отстоящ от 2012 година на 791 дни.

Тъй като кин 197 е четвъртата и централна книга в загадъчната Книга на Седемте Поколения и от тях (киновете, кодиращи Седемте Загубени Поколения) той е единствен Портал на Галактическа Активации, аз знаех, че «терма» ще разкрие «съдържанието» на тази книга, която, както сега става ясно, описва седемте 113-дневни цикъла на Господаря  на Зората.

2.Галактическата спирала на плътната вълна и седемте цикъла на Господаря на Зората

В 791 ден ние влязохме в Портал на Галактическа Активация – това е напрегната  фаза на ускорение на трансформацията в материален план на нашето съзнание, определено като Седем Цикъла на Господаря на Зората. Тези седем цикъла, състоящи се от 791 дни отбелязват заключителната крива на възбуждане на 104000-туновата (102500- годишната) пулсация на плътната вълна на галактическата спирала ( тун – това е хармонична мярка за 360 дни).

Тя дава структура, създаваща спирално въртяща се форма на галактиката, а движението е затова, защото в продължение на повече от сто милиона години плътната вълна, променяйки позицията си, дава начало на нови ръкави, при това звездите от старите ръкави стават все по- малко ярки и изчезват. Символът Хунаб Ку – Единният, Даряващ Движението и Мярката, асоцииран с центъра на Галактиката – многа е подобен на определението и образа на галактическата плътна вълна. Пулсирайки, плътната вълна оказва влияние на еволюционния статус на съществуващите звезди и може дори да предизвика появата на нови звезди.

Във «Факторът маи» аз създадох хипотезата, че Маянския календар в действителност е мярка за калибриране на различните лъчи, или плътни вълни. Великият цикъл от 13-те бактуна на историята, например, фактически се явява мярка за лъча на синхронизация, през който сега преминава нашата слънчева система. Ние влязохме в този лъч през 3113 година преди Христа и ще излезем от него в 2012 година. Аз също предположих, че цикълът от 13-те бактуна е преди всичко заключителна пета част на Цикъла от 26000 туна (25625 години), включващ появата на хомо сапиенс; затова в 2012 година към точката на трансформация ще се отправи и цикълът на хомо сапиенс.  13-те бактуна на историята в действителност са точно заключителната една пета част от този 26000-тунов цикъл.

Въпреки това, тъй като цикълът от 26000 туна съдържа само 65 бактуна, той е  само една четвърт от всички честотни мерки на 13:20, представен с 260-те единици, или Цолкин. Следователно, 26000 - туновия цикъл на хомосапиенс е само заключителна четвърт на 104000-тунова (102500-години) пулсация на галактическата спирала на плътната вълна. Тази 104000 - тунова пулсация включва появата на човека, притежаващ силата за управление на огъня и създаване на инструменти. Тя също така характеризира появата на разума и съзнанието като фактор, изменящ околната среда. Галактическата спирала на плътната вълна е в състояние на непрекъсната пулсация, затова можем да представим тези 104000-тунови вълни като пулсиращи вълни през регулярни интервали. Запомнете, че галактиката, подобна на  нашата има диаметър от порядъка на 100000 светлинни години. Нашата Слънчева система, известна като Велатропа 24, се намира в периферията  на ръкава Орион от нашата Галактика. 

Целият 104000-тунов цикъл е представен в един модул на Цолкин от 260-части, където един кин е равен на един бактун, а всеки от бактуните е микровълна в голяма  вълна, състояща се от четири 26000-тунови нараствания.13-те бактуна на историята съдържат 20-ия и заключителен Вълнов Модул на 260-бактуновия, или 104000-туновия Цолкин. Именно в тази фаза на плътната вълна се ражда лъчът на синхронизация, давайки началото на планетарното съзнание (ноосфера).13- тия бактун, или заключителният 260-ти в тази велика вълна на пулсация представлява свръхнапрегнатото ускорение на кулминацията на материята (характеризиращо глобалната трансформация на материализма) и появата на планетарното съзнание, водещо към ноосферата, влизащо в сила след преминаване на прага 2012 годинаКарта на Времето


3.Седемте 113-дневни цикъла на Господаря на Зората

Кетцалкоатлтой е бил пророк.
Той е водил своя народ към чистотата.
Казал е, че един ден ще се върне, 
В това ние не можем да се съмняваме. 

Завръщането на Кетцалкоатл – Господаря на Зората. Разсъмването – това е естествен самостоятелен процес, сътворен в заключителния 791 ден на «лъча», тоест в 104000-туновата пулсация на плътната вълна. Свръхменталните сили на «галактическото пророчество» програмират лъча в съответствие с определени фрактални времеви принципи по такъв начин, че той да се прояви или да се включи в най - точния момент. Седемте цикъла на Господаря на Зората са подплатени като всички по - обширни зони със слънчево-планетарни изменения. По степен на ръст това напрежение също увеличава нестабилността на материята, породена от низходящата крива на материалната дестабилизация. Обърнете внимание, че след 3 дни след началото на 791-дневна програма на повърхността на Слънцето се появи  двойка големи слънчеви петна(номер 1117), готови да произведат слънчево изригване. На следващия ден стана земетресение с магнитуд 7,7 бала, което предизвика цунами със свлачища на индонезийския остров Суматра. А още след два дни започна изригването на вулкана Мерапи на остров Ява. Три дни след прекратяване на изригналия вулкан Мерапи започна изригване на втори вулкан, Кракатау, разположен между Ява и Суматра. Едновременно с Мерапи започна  изригване на още един вулкан – на полуостров Камчатка в Далечния Изток.

След началото на тези цикли целта на просветлените планетарни съзнания се състои в това да се плъзгат, дори да изпреварят този ускоряващ се вълнов поток, спонтанно да издават призив към галактическите сили, които да пристигнат и да помогнат да се завърши биосферно-ноосферния преход, защото засега човешката цивилизация е излязла извън контрол.

Седемте цикъла можем да отбележим в Календара на 13-те Луни – Календар на Новото Време като тригодишен период от 26 юли 2010 година до 25 юли 2013 годинаТези седем цикъла се кодират от цветовата гама на синьо до червено (пети цикъл), по- нататък са трансформиращите лилав и виолетов цвят. Тази цветова символика също говори за преминаването на Господаря на Зората през тези седем стадия.

1. Първи 113-дневен цикъл, цвят син: «Господаря на Зората се представя».
791-679 дни.
От 5 ден на Самостоятелна Луна, кин 197, 2 Червена Земя до 5 ден на Галактическа Луна в годината на 5 Луна, кин 49, 10 Червена Луна
(22 октомври 2010 года – 11 февруари 2011 година).

2. Втори 113-дневен цикъл, цвят зелен: «Годподаря на Зората е в движение».
678-566 дни. 
От 6 ден на Галактическа Луна, кин 50, 11 Куче до 6 ден на Кристална Луна  в годината на 5 Луна, кин 162, 6 Бял Вятър 
(12 февруари 2011– 4 юни 2011 година).

3. Трети 113-дневен цикъл, цвят жълт: «Годподаря на Зората отдава електроенергия»,
565-453 дни.
От 7 ден на Кристална Луна в годината на 5 Луна, кин 163, 7 Синя Нощ до 6 ден на Електрическа Луна в годината на 6 Вълшебник, кин 15, 2 Син Орел 
(5 юни 2011 – 25 септември 2011 година).

4. Четвърти 113-дневен цикъл, цвят оранжев: «Годподаря на Зората спектрализира своята форма »,
452-340 дни.
От 7 ден на Електрическа Луна, кин 16, 3 Жълт Воин до
7 ден на Резонансна Луна в годината на 6 Вълшебник, кин 128, 11 Жълта Звезда
(26 септември 2011 година – 16 януари 2012 година).

5. Пети 113-дневен цикъл, цвят червен: «Годподаря на Зората излъчва космическо сияние»,
339-227 дни.
От 8 ден на Резонансна Луна, кин 129, 12 Луна до 7 ден на Спектрална Луна, кин 240, 6 Слънце година на 6 Вълшебник 
(17 януари 2012 – 8 май 2012 година).

По време на този цикъл започва голямата дестабилизация на 12:60.

6. Шести 113-дневен цикъл, цвят лилав: «Годподаря на Зората се трансформира »,
дни 226-114.
От 8 ден на Спектрална Луна в годината на 6 Вълшебник, кин 241, 7 Червен Дракон  до 7 ден на Лунна Луна в годината на7 Синя Буря, кин 93, 2 Червен Небесен Странник
(9 май 2012 – 29 август 2012 година).

7. Седми 113-дневен цикъл, цвят виолетов: «Годподаря на Зората надминава себе си»,
113-1 дни.
От 8 ден на Лунна Луна, кин 94, Бял Електричен Вълшебник до
8 ден на Ритмична Луна в годината на 7 Синя Буря, кин 206, 11Бял Съединител на Световете
(30 август 2012 – 20 декември 2012 година).

791-дневният цикъл завършва.

Нулево ниво/ Кота Нула/: 9 ден на Ритмична Луна в годината на 7 Синя Буря, кин 207, 12 Синя Ръка
(21 декември 2012 година)


4.Магията на сакралните числа

 Пророческата дата 21 декември 2012 година отбелязва гребена на 104000-годишната плътна вълна на галактическата спирала – тя е точка на еволюционна  промяна на безпрецедентната сила на преход от разум към Свръхразум и издигане на духовно-менталните ценности над материалните.

От следващия ден, 22 декември и до края на годината на 7 Синя Буря в Деня Извън Времето през 2013 година ще изминат точно 216 дни. Шест е числото на куба; като 6 на трета степен- на куб(6х6х6)-  числото 216 е честотата на съвършения куб. Това означава, че между 21 декември 2012 година и Деня Извън Времето през 2013 година, кин 163, 7 Синя Нощ са точно шест 36-дневни цикъла. Следващият ден, 26 юли 2013 година, кин 164 е известен като ден за Галактическа Синхронизация, ден за старт на Кораба на Времето Земя 2013. Тези шест 36-дневни цикъла представляват кубирането на Земята, по време на което става пауза преди началото на пулсацията на следващата 104-тунова вълна.

Под кубиране на Земята се разбира нищо друго освен свръхментално телепатическо създаване около Земята на съвършенен куб, представляващ шестте дни на Второто Сътворение, раждащо Новите Небеса и Новата Земя. Това е също съвършен момент и за завръщането на Галактическите Маи, които пристигат за да наблюдават мирния преход от стария ред към новия.

Сега нека да съберем числата, пред нас ще се разкрие нова последователност от седем свещени цикли, която върви едновременно със седемте цикъла на Кетцалкоатл и кубирането на Земята:

791 дни (7 цикъла на Господаря на Зората  по 113 дни)
+ 1 ден, 21 декември 2012 година, кота нула
+ 216 дни (6 цикъла за кубиране на Земята по 36 дни)
= 1008 дни,  1008 = 144 x 7

Това означава, че 791-ят ден, кин 197, не само открива последователността на 7 цикъла по 113 дни и следващите 6 цикъла на кубиране по 36 дни, но и стават портали на седемте цикли по 144 дни – цикли на Възстановяване на Свещената Сила.

По подобие на това, че първият ден от седемте цикли на Господаря на Зората инициира низходяща вълна на материална дестабилизация вследствие експоненциалния ръст на напрежение на кулминацията на 104000-туновата пулсация на галактическата компактност, този ден също известява издигането на хармоничната крива на духовно съединение. Това става посредством експоненциално нарастващия фокусиран стремеж към духовност, а също и колективно пробуждащата се ноосфера като ментално поле на всеобща съгласуваност. По такъв начин седемте 144-дневни цикли на Възстановяване на Свещената Сила стават индекс на ръста на духовната енергия, който активира ноосферата едновременно с финалния вълнов поток на лъча, проявяващ се като дестабилизация в материален план. 

Обърнете внимание на едновременното изобразяване на циклите когато възходящата крива пресича низходящата. Също отбележете, че 21 декември 2012 година е 792-я ден от 144-дневните цикли и е  средна точка на шестия цикъл, при това 792 = 11х72. След това идват шестте 36-дневни цикли за кубиране на Земята, представляващи втората половина на шестия 144-дневен цикъл, при това тези 6 цикъла напълно обхващат седмия и завършват в Деня Извън Времето за 2013 година, когато ще са заключителните подготовки преди старта на Кораба на Времето Земя 2013, а на следващия ден ще се извърши пълната Галактическа Синхронизация.  216-дневният цикъл на куба представлява пауза на галактическата програма между пулсациите на вълната от 104000 туна (102500 години). 


5.Индекс на 1008-дневен цикъл:

Седем 144-дневни цикъла за Завръщане на Свещената сила
и Шест 36-дневни цикъла за Кубиране на Земята

1. Първи 144-дневен Цикъл за Завръщане на Свещената Сила, «Магнетизирай Силата»,
791- 648 дни.
от 5 ден на Електрическа Луна, кин 197, 2Червена Земя до 8 ден на Слънчева Луна в годината на 5 Червена Луна, кин 80, 2 Жълто Слънце.
(22 октомври 2010 година – 14 март 2011 година).
144 дни завършени.

2. Втори 144-дневен Цикъл за Завръщане на Свещената Сила, «Стабилизирай Силата»,
647-504 дни.
от 9 ден на Слънчева Луна в годината на 5 Червена Луна, кин 81, 3 Червен Дракон до 11 ден на Магнитна Луна в годината на 6 Бял Вълшебник, кин 224, 3 Жълто Семе.
(15 март 2011 – 5 август 2011 година).
288 дни са завършени.

3. Трети 144-дневен Цикъл за Завръщане на Свещената Сила, «Служи на Силата»,
503-360 дни.
от 12 ден на Магнитна Луна, кин 225, 4 Червен Змей до15 ден на Ритмична Луна в годината на 6 Бял Вълшебник, кин 108, 4 Жълта Звезда.
(6 август 2011 – 27 декември 2011 година).
432 дни са завършени.

4.Четвърти 144-дневен Цикъл за Завръщане на Свещената Сила, « Придай Форма на Силата»,
359-216 дни.
От 16 ден на Ритмична Луна, кин 109, 5 Червена Луна до 18 ден на Спектрална Луна в годината на 6 Бял Вълшебник, кин 251, 4 Синя Маймуна.
(28 декември 2011 година – 19 май 2012 година).
576 дни са завършени.

5. Пети 144-дневен Цикъл за Завръщане на Свещената Сила, «Излъчи Силата»,
215-72 дни.
от 19 ден на Спектрална Луна в годината на 6 бял Вълшебник, кин 252, 5 Жълт Човек до 21 ден на Електрическа Луна в годината на 7 Синя Буря, кин 135, 5 Син Орел.
(20 май – 10 октомври 2012 година).
720 дни са завършени.

6. Шести 144-дневен Цикъл за Завръщане на Свещената Сила, «Изравни Силата»,
71 ден до Кота Нула – 72- и ден за Кубиране на Земята.
от 22 ден на Електрическа Луна, кин 136, 6 Жълт Воин до
25 ден на Галактическа Луна в годината на 7 Синя Буря, кин 19, 6 Синя Буря.
(11 октомври 2012 година – 3 март 2013 година).
864 дни са завършени.

7. Седми 144-дневен Цикъл на Завръщане на Свещената Сила, «Придвижи Силата»,
73-216 дни за кубиране на Земята, 144000 кубирани отвътре.
От 26 ден на Галактическа Луна, кин 20, 7 Жълто Слънце до
Деня Извън Времето за годината на 7 Синя Буря, кин 163, 7 Синя Нощ
(4март – 25 юли 2013 года).
1008 дней, 7 Цикъла по 144 дни всеки са завършени.
Свещената Сила се завръща на Земята.

Кота Нула: Нов Цикъл на Сириус: 26.1.1, кин 164, Жълто Галактическо Семе, Галактическа Синхронизация, 26 – годишният цикъл на Хармоничната Конвергенция е завършен, Старт на Кораба на Времето Земя 2013.
Начало на пулсациите на новата 104000-тунова галактическа вълна. На Земята се възцарява Епохата на Ноосферата; прагът на космическото съзнание е преодолян успешно. Дъговият Мост между двата полюса е напълно  реализиран.


6.Шест 36-дневни цикли (заключителните 216 дни на годината на 7 Синя Буря) Кубиране на Земята

1. Първи 36-дневен цикъл от Кубирането на Земята, проектиране върху основата
(долна стена на Куба),
1-36 дни.
От 10 ден на Ритмична Луна, кин 208, 13 Жълта Звезда до 17 ден на Резонансна Луна, кин 243, 9 Синя Нощ.
(22 декември 2012 година – 26 януари 2013 година).

2. Втори 36-дневен цикъл от Кубирането на Земята, проектиране върху дясната страна на Куба,
37-72 дни.
От 18 ден на Резонансна Луна, кин 244, 10 Жълто Семе до 25 ден на Галактическа Луна, кин 19, 7 Синя Буря.
(27 януари – 3 март 2013 година).

3. Трети 36-дневен цикъл от Кубирането на Земята, проектиране върху лявата стена на Куба,
73-108 дни.
От 26 ден на Галактическата Луна, кин 20, 7 Жълто Слънце до 5 ден на Планетарна Луна, кин 55, 3 Син Орел (Хармонична Конвергенция 1987 година).
(4март – 8 април 2013 година).
Първа четвърт на седмия 144-дневен цикъл, 144000 кубирани отвътре.

4. Четвърти 36-дневен цикъл от Кубирането на Земята, проектиране върху задната страна на Куба,
109-144 дни;
От 6 ден на Планетарна Луна, кин 56, 4 Жълт Воин до13 ден на Спектрална Луна, кин 91, 13 Синя Маймуна.
(9 април – 14 май 2013 година);
Втора четвърт на седмия 144-дневен цикъл, 144000 кубирани отвътре.

5. Пети 36-дневен цикъл от Кубирането на Земята, проектиране върху предната стена на Куба,
145 - 180 дни.
От 14 ден на Спектрална Луна, кин 92, 1 Жълт Човек до
21 ден на Кристална Луна, кин 127, 10 Синя Ръка
(15 май – 19 юни 2013 година).
Трета четвърт на седмия 144-дневен цикъл, 144000 кубирани отвътре.

6. Шести 36-дневен цикъл от Кубирането на Земята, проектиране върху горната стена на Куба,
181 - 216 дни.
От 22 ден на Кристална Луна, кин 128, 11Жълта Звезда до
Деня Извън Времето, кин 163, 7 Синя Нощ,
(20 юни – 25 юли 2013 година).
Четвърта четвърт на седмия 144-дневен цикъл, 144000 кубирани отвътре.
Земята е Кубирана – Новите Небеса и Новата Земя са готови за освобождаване на ноосферата  на следващия ден, кин 164, Жълто Галактическо Семе. Еволюционната промяна е преминала.


7.Седем Последни Луни от 13 - те Бактуна, Луна Извън Времето, Седем Мистични Луни преди старта на Кораба на Времето Земя 2013

В практиките за Синхронния Ред на 20 Скрижали на Закона за Времето и 7:7::7:7 присъстват определенията за Седемте Последни Луни от 13- те бактуна, Луната Извън Времето и Седемте Мистични Луни. Това произтича от 20 Скрижали на  Закона за Времето, които описват циклите в 208- те Луни, или 832 седмици, обхващащи 832- те пермутации – по 13 стадия на преобразуване за всеки от 64- те кодона на ДНК (хексаграми на И - Цзин).

64х13 = 832 = 16х52

832 - те преобразувания са точно толкова на брой, колкото са седмиците в шестнадесет- годишния цикъл, започващ от 26 юли 1997 година до 25 юли 2013 година. Всеки кодон преминава своя 13-ти стадий на преобразуване в продължение на на една от 64-те четвърти на тези 16 години. Всяка седмица се извършва кубиране на кодон: през първите шест дни на седмицата, на една от стените на Куба се помества по една линия, а на седмия ден кодонът се кубира и телепатически се излъчва във вид на пречистен и достигнал съвършенство генетически кодон, тоест специален жизнен подпис.

832- те седмици също съдържат 208 Луни, кодирани последователно от 1 кин до 208 кин. Последните седем Луни  от Ритмична Луна на 2012 година до преди Завършване на Цикъла се определят като Последните Седем Луни на 13-те бактуна. Тези Луни се кодират от кин 194 до кин 200. Тези кинове също  кодират и пророческия цикъл на Книгата на Седемте Поколения. Тези Седем Луни се разглеждат като кулминация не само на пророческия маянски цикъл, но и за всички пророчески цикли – те определят времето за духовен стремеж.

Ритмичната Луна на 2012 година, в 9-я ден на която формално завършва цикъла – Кота Нула= 21.12.2012 се нарича Луна Извън Времето, предхождаща спирането на времето, както ние го познаваме. Следващите Луни, от Резонансна до Космическа в годината на 7 Синя Буря (2013 год) са известни като Седемте Мистични Луни преди Старта на Кораба на Времето Земя 2013. Както видяхме, тези Седем Луни напълно се вписват в 216-дневния цикъл от кубирането на Земята, свързани са с паузата на спиралата на плътната вълна преди началото на следващата пулсация.

Индекс на 7- те последни Луни, Луна Извън Времето и 7 –те Мистични Луни
(имената на Луните идват от кодиращите ги кинове)

Седем Последни Луни на 13- те бактуна

1. Кин 194, Луна на Белия Кристален Вълшебник, Първа книга от Книгата на Седемте Поколения, 12-а Луна от годината на 6 Бял Вълшебник (30 май – 26 юни 2012 година).

2. Кин 195, Луна на Синия Космически Орел, Втора книга от Книгата на Седемте Поколения, 13-а Луна от годината на 6 Бял Вълшебник (27 юни – 24 юли 2012 година).

3. Кин 196, Луна на Жълтия Магнитен Воин, Трета книга от Книгата на Седемте Поколения, 1-а Луна от годината на 7 Синя Буря (26 юли – 22 август 2012 година).

4. Кин 197, Луна на Червената Лунна Земя, Четвърта книга от Книгата на Седемте Поколения, 2-ра Луна от годината на 7 Синя Буря (23 август – 19 септември 2012 година).

5. Кин 198, Луна на Бялото Електрическо Огледало, Пета книга от Книгата на Седемте Поколения, 3-а Луна от годината на 7 Синя Буря (20 септември – 17 октомври 2012 година).

6. Кин 199, Луна на Синята Самостоятелна Буря, Шеста книга от Книгата на Седемте Поколения, 4-а Луна от годината на 7 Синя Буря (18 октомври – 14 ноември 2012 година).

7. Кин 200, Луна Жълтото Обертоново Слънце, Седма книга от Книгата на Седемте Поколения, 5-а Луна от годината на 7 Синя Буря (15 ноември – 12 декември 2012 година).

Така завършва пророческият цикъл на Книгата на Седемте Поколения, закодирани в Последните Седем Луни на 13- те бактуна.

0. Луна Извън Времето. Кин 201, Луна на Червения Ритмичен Дракон (13 декември 2012 година – 9 януари 2013 година). Цикълът е завършен – Трус/ преместване на времето – изместване на фазата – пауза в пулсацията на спиралната плътна вълна.

Седем Мистични Луни преди Старта на Кораба на Времето Земя 2013
(Всяка Луна възстановява силата на един от Седемте Дни на Сътворението)

1. Кин 202, Луна на Белия Резонансен Вятър, 7-а Луна от годината на 7 Синя Буря (10 януари – 6 февруари 2013 година), Възстановяване на силата на Първия Ден от Сътворението, «Резонансен Дух».

2. Кин 203, Луна на Синята Галактическа Нощ, 8-а Луна от годината 7 Синя Буря (7 февруари – 6 март 2013 година), Възстановяване на силата на Втория Ден от Сътворението, «Галактическо Изобилие».

3. Кин 204, Луна на Жълтото Слънчево Семе, 9-а Луна от годината на 7 Синя Буря (7 март – 3 април 2013 година), Възстановяване на силата на Третия Ден от Сътворението, «Слънчев Цъвтеж».

4. Кин 205, Луна на Червената Планетарна Змия, 10-а Луна от годината на 7 Синя Буря (4 април – 1 май 2013 година), Възстановяване на силата на Четвъртия Ден от Сътворението, «Планетарна Жизнена Сила».

5. Кин 206, Луна на Белия Спектрален Съединител на Световете, 11-а Луна от годината на 7 Синя Буря (2 – 29 май 2013 година), Възстановяване на силата на Петия Ден от Сътворението, «Спектрална Луна на Смъртта».

6. Кин 207, Луна на Синята Кристална Ръка, 12-а Луна от годината на 7 Синя Буря (30 май – 26 юни 2013 година), Възстановяване на силата на Шестия Ден от Сътворението, «Кристално Завършване» (приложение: тази Луна представлява фрактално разширение на 12 Синя Ръка, 21.12.2012).

7. Кин 208, Луна на Жълтата Космическа Звезда, 13-а Луна от годината на 7 Синя Буря (27 юни – 24 юли 2013 година), Възстановяване на силата на Седмия Ден от Сътворението, «Космическо Изящество».

Ден Извън Времето.  1008-дневният цикъл е завършен, Земята е Кубирана, разцвет на мистичната ера. С Луната - Кин 208 завършват четирите Замъка на Дримспел, всеки по 52 кина, общо 208 кина. Кин 209 (Галактическата Синхронизация на 26 юли 2013 година) става вход в петия Замък – Зеления Централен Замък на Очарованието, ера на центъра, епоха на ноосферата.

Защо Господарят на Зората е Кетцалкоатл?

Господарят на Зората е Кетцалкоатл – пророк и митичен герой на древно Мексико. Той е свят покровител, или Божествен пазач на Хармоничната Конвергенция. Хармоничната Конвергенция от 1987 годинаа стана празник на завършването на неговото пророчество за 13-те Небеса и 9 Долни Светове, който  се проведе по цялата Земя във вид на глобална медитация за мир.

Един от писателите нарича Кетцалкоатл истински маг, «този, който знае тайните на всички вълшебства». Той е културен герой и пазач на астрономията, както и на математическите знания и знанията за календара. Той е този, който посвещава човека в тайната на вътрешния живот. Той често се изобразява като перната змия, символизираща съюза между Небесата и Земята. Той е алхимическия шифър на циклите и стадиите на трансформация. Той се асоциира с Венера и нейните синодически цикли на появяване, изчезване и новото появяване като утринна и вечерна звезда.

«Казано е, че след неговото погребение, прахът му ще се възнесе и че когато Кетцалкоатл е починал, са се появили всички редки птици, затова всички го наричат Господар на Зората. Казват , че когато той е починал не е имало зазоряване четири дни,защот тои си е тръгналза да пребивава сред  мъртвите. Аслед това, след четири дни, той подал знак за себе си себе във вид на стрела (лъч светлина) и затова след осем дни се появила Великата Звезда на име Кетцалкоатл. Казват още, че той бил велик царуващ на трона на Господаря».

Анали на Куаутитлан

Като пророк е известен като Се Акатл Топилцин Кетцалкоатл – Нашият Господар, Първа Тръстика Кетцалкоатл. Той се е родил в Аматлан през 947 година от Христа на территорията на сегашния мексикански щат Морелос. Бил е известен като образцов световен управител и разпространител на изкуствата и културата, заставал е  против човешките жертвоприношения и построил свои дворци в град Тула в знак на архетипната памет за изначалния Толан – далечния звездороден град. След много приключения и търсения в 999 година след Христа той се отправил на сал от змейове по източното море, следвайки насрещното разсъмване и дал обет да се върне в свещената за него година – годината на ПърваТръстика по традицията на науатъл, в годината и деня на своето раждане (1 Тръстика = 1 Червен Небесен Странник, кин 53). В мексиканската традиция за последен път тази година е била през 1987 година, точно след 1040 години, или 20 цикъла по 52 години след неговото раждане през 947 година.

По традициите на науатъл Кетцалкоатл се  счита за аватар, притежаващ много функции, а също и  първият човек, който открил «Бога» в себе си и станал като него, тоест достигнал реализация на Божествената природа. Според Кетцалкоатл човешкото величие произтича от осъзнаването на духовния порядък. Ерата на Кетцалкоатл е свързана с появата на душата – обединяващия център, явяващ се  същността на всяка религиозна мисъл.

Кетцалкоатл остави три основни наставления, или съвета:

1. Винаги да се съхранява осъзнаването, че Бог присъстства постоянно; да не се предаваме на отчаянието и да не се страхуваме, а да останем смирени в своето сърце и обичаме Бог.
2. Да бъдем в мир с всичко и всички.
3. Да не губим напразно своето време. Дадена ни е драгоценна възможност в този земен живот; да я използваме мъдро и творчески.

Като част от значението на Хармоничната Конвергенции от 1987 година, завръщанета на Кетцалкоатл означава пробуждане на съзнанието  рамките на 26- годишния пророчески цикъл на Хармоничната Конвергенция, 1987-2013 години. В това отношение Кетцалкоатл е пробуденото съзнание на дъгата, характеризиращо самолъчезарното влизане в ноосферата. Това е значението на седемте цикъла на Господаря на Зората и Седемте 144-дневни цикли на Завръщането на Свещената Сила.

Хосе Аргуелес – Валум Вотан
Институт за Галактически Изследвания
15 ден на Самостоятелна Луна от годината на 5Червена Луна 
(1 ноември 2010 година, Ден на Покойниците, Ден на Вси Светии)

Сура 113, «Зора»

«В името на Аллах, милостив, милосерден 

113.1. Кажи: «Търся спасение аз при Господаря на Зората
113.2. От злото на онова, което Той е създал;
113.3. От злото на спусналия се мрак;
113.4. От злото на онова, което магьосничеството твори;
113.5. От злото на завистника, когато в него завистта узрява»».

Тази Сура в същност е молитва за защита в тъмни времена. Господаря на Зората в този контекст е името Аллах, или Бог.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.