Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
Закон за Куба
Пресичане на трите плана: план на Разума, план на Духа и план на Волята, определящ, че всяко въплъщение се управлява от единен божествен междуизмерен закон; Заместен от лъжливата власт на 12:60 на Вавилонската Кула; Възстановява се в процеса на шестнадесет-дневното Интелектуално Пътешествие на Воина по Лабиринта; Именува се също и Куб на Закона.
Закон за Обратната Симетрия
Принцип на радиалните взаимо-отношения, при който противоположните точки са огледални отражения една на друга и движението винаги е през центъра. Известен е също като принцип на радиалната матрица. Основа на Хармоничния Индекс, на кода 0-19 и всички окултни отношения, при които централната единица няма двойка или огледално отражение. Нарича се също Закон за окултната симетрия.
Закон за Петия Обертон
В редицата от четирите цветови константи, завръщането на първия тон привнася петия обертон и така сам поражда хроматика. Това е Законът, определящ кодовете на Земните семейства и водещите сили на Вълновия Модул. Основа на обертоновите пулсари: “Едноточкови” са тоновете 1 – 6 – 11, “Двуточкови” 2 – 7 – 12, “Триточкови” 3 – 8 – 13, “Четириточкови” 4 и 9, и “Чертичкови” 5 и 10 тон.
Замък на Времето
Четири-измерна времева структура; Четири Вълнови Модула от 52 кина; Основна структурна единица на Кораба на Времето Земя 2013.
Замък на Съдбата
Четири цветно-кодови Вълнови Модула, 52-кинова Галактическа времева структура. Основа за картография на различни кинови еквивалентности, включително 52-годишната пътека на съдбата, 52-седмичната година и т.н.
Земно (Планетарно) семейство
Един от петте набора на четирите цветно-кодови печати. В комбинация с 13-те галактически тона дава кода на слънчевия ден на раждане в съответстве с 52- годишния цикъл на Замъка на Съдбата; Хоризонтален код на Холона на Планетата. Пет планетарни семейства съответстват на кода за хроматично подравняване на 20-те слънчеви печата. Всяко планетарно семейство включва в себе си четири слънчеви печата, носещи “конспекта” на четирите цвята от първичния цветови код. Датата на раждане определя планетарното семейство на човека; всеки “слънчев рожден ден” се премества по четирите слънчеви печата от своето планетарно семейство в съчетание с 13-те галактически честоти в продължение на 52-годишния период. Петте планетарни семейства съответстват на формацията на решетката на планетарния холон. Също се нарича и Земно семейство.