Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
Неприкосновен Запас
Това са кредити от холона на времето, натрупани в продължение на Вълновия Модул на Историята и достъпни за хората, идентифицирали се като планетарни кинове. Ще бъдат намерени и използвани посредством завръщането на паметта – вследствие нарастващото майсторство в интерпретацията на Картата на Оракула и ролевите игри на Четиримерността.
Ноосфера
Телепатичен ментален слой, установил се на планетата в резултат на успешното следване на Календар 13 Луни в продължение на Седем Години Пророчество; Нарича се също биосферно-ноосферен преход и завършване на Хептагонона на Разума, обезпечава завръщането в Куба на Закона.