Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
Телекосмически Свойства на Числата
Четири небесни сили във формата на числа: Девет, Тринадесет, Пет, Четири, които Болон Ик използва за да придаде сила на съзнателното поле и да помогне на Пакал Вотан по време на неговия Земен Проход.
Телектонон (Telektonon)
Говореща Тръба на Духа на Земята, символичен канал за свързване, Говорещ Камък на Пророчеството. Явява се откровение на Календара 13 Луни и пътя на човешкото постижение, триумф на вселенската телепатия. Име за посвещение, което се дава на този, който овладее Закона за Куба
Телепатия
Четиримерна сила на интелекта за обединение на тримерния вид под формата на планетарното изкуство.
Точково - Чертичен Код
Система от галактическо изчисление, включваща точки (от 1 до 4) и чертичка, означаваща 5 или 0. Основа на галактическия фрактален математически код, притежаващ качествата на битието: холографност, бинарност, вместимост, рекомбинантност, последователност, двадесетичност и позиционност.
Точково - чертичков код
Основа за галактическо изчисление, при което цифрите от 1 до 4 са представени с (1, 2, 3 и 4) точки, а цифрата 5 (също и множител 5) - с чертичка. От 1 до 5 е хроматичен код. от 1 до 13 са тринадесетте галактически тона на вълновия модул; 0-19 е пълната двадесетична система за изчисления, свойственна на радиалната матрица. 1-20 са кодовите номера на 20-те слънчеви печата, при това 0 е еквивалентна на 20.
Трансдукция
Способност да се превежда един вид информация в друг вид. Средство за трансдукция в човешкия холон е сърцето, а в Планетарния Холон – ядрото на планетата.
Транспозиционна магия на Времето
Способност да се изменя позицията във времето; базис на еквивалентност на киновете; базис на магическия полет и пътешествие във времето.
Транспозиция
Способност за изменение на позиционната значимост на ключови елементи: например, изменение на хармоничното подравняване на слънчевите печати с хроматично подравняване.
Тунел на времето
Ос Земя - Уран, преминаваща през полюсите на Земята и нейното ядро; източник на слънчево - планетарна информация, съхранявана и получавана от Сърцевинното Земно семейство. Базис за превключване на полюсите в 2000 година; показва мястото, където е най-необходимо да се възстанови междинната предаваща слънчева клетка.