Елементи

ТОНОВЕ

Тринадесетте Галактически Тона на Творчеството

Вертикалният строеж на Цолкин е основан на 13-те стълба от числа, представени чрез точко-чертичната система. Тринадесетте числа представляват първичната структура на лъчиста енергия на пулсациите, идващи от центъра на нашата Галактика, които маите са наричали Хунаб Ку. Всяко число съответства на определена функция на радиорезонанса, и е едновременно и пулсация и лъч. Тези пулсации имат определени качества и се наричат Тринадесет Галактически Тона на Творчеството.

 

ТОН 1: МАГНИТЕН ТОН на ЦЕЛТА (ХУН)
Цел. Обединение. Привличане.

Танцът започва с осъзнаване на целта и съединяване с нея. Тон 1 ни учи, че ние в началото трябва да станем единни със своята цел, за да привлечем енергия и средства за претворяването й в живота. Работата с целта е акт на присъединяване, предназначението на който е съюз и взаимодействие. Целеустремеността има магнитна природа и ни води към Единство.

 

ТОН 2: ЛУНЕН ТОН на ПРИЕМАНЕ на ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА (КА)
Приемане на предизвикателства. Поляризация.


Стабилизация. След присъединяването на целта е необходима стабилизация на полярните противоположности. Колко е важно да оценим и приемем двата полюса на даден спектър от явления, осъзнавайки тяхната неразривна взаимна свързаност!Да се научим с уважение и готовност да приемаме онова предизвикателство, което ни подхнърля самия живот и пред нас да се разкрие целия спектър от благоприятни възможности за вътрешен ръст и разширение на връзките с външния свят. Освен обикновените ежедневни задачи, на нас ни предстои да отговорим и на главното предизвикателство на живота: как да осъществим своя висш потенциал? Пътят към това е само един: изразявай сам своя живот с непоколебима вярност в истината и любовта към всичко, което съществува. Всяко предизвикателство, което ни поднася живота е нова възможност да се освободим от това, което вече не служи на нашето развитие. Приемането на предизвикателството е път към свободата!

 

ТОН 3: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОН на СЛУЖЕНЕТО (ОШ)
Служене. Активация. Връзка.

След стабилизацията на предизвикателството идва времето на активация. Това е енергията на катализация на всички процеси, разпалващата сила на движението и ритъма. Урокът на тон 3 е да се научим да използваме тази сила на вдъхновение като гориво за нашето служене в живота. Нека то стане живо изразяване на неповторимите таланти, които носим в дар на нашето планетарно семейство! Активацията спомага за разширяване на връзките с единомишлениците. Висшото Служене е да влезеш в своя естествен ритъм като се слееш с Божествения Поток.

 

ТОН 4: САМОСТОЯТЕЛЕН ТОН на ФОРМАТА (КАН)
Форма. Определяне. Съизмерване.

След активация на служенето следва определяне на неговата форма. Тон 4 ни учи: както формата следва след вибрацията, така и вибрацията следва след формата. Яснотата и пропорционалността на създадената от тебе форма определя нейната по- нататъшна съдба. Ако формата е самостоятелна и разумна, като се отказваме от контрол и манипулация над нея, ние й позволяваме без усилия да се роди и развие. Именно така, като определяме явленията, ние им придаваме форма. Нашите ментални конструкции пораждат мисъл-форми, а вълновите форми ние възприемаме като чувствени усещания. Да бъдем самостоятелни означава да бъдем самостоятелни и целенасочени.

 

ТОН 5: ОБЕРТОНОВ ТОН на СИЯНИЕТО (ХО)
Сияние. Увеличаване на силата. Управление.

Определянето на формата води към към нейната лъчезарност. Светлината струи от самото сърце на нашето същество. Петият тон ни учи, че като се съсредоточим във вътрешната си същност, ние започваме да светим по естествен начин. Излъчената от нас енергия се възприема като концентрични кръгове. Истинската сила идва при нас когато наистина обитаваме в центъра на своето същество. Отговорността, която приемаме за нашия живот и вътрешните ни ресурси изразяват нашата способност като такова центриране на битието си.

 

ТОН 6: РИТМИЧЕН ТОН на РАВЕНСТВОТО (УАК)
Равенство. Организация. Уравновесяване.

Лъчезарността открива пътя към равенството и равновесието. Достигане на уравновесеност е велика задача на воина на духа, определяща всички сфери на живота му, от здравето до взаимните връзки. За балансирането на всеки момент е нужна постоянна бдителност, тъй като промяната е свойство на живота. Затова ние трябва да се сравняваме постоянно с реалностите от живота, следейки за равновесието на своите подходи. Тон 6 също ни учи на организация в най- широкия смисъл. Пътят към нея е осъзнаването на своето изначално равенство с другите хора.

 

ТОН 7: РЕЗОНАНСЕН ТОН на АКОРДИРАНЕ (УК)
Пренастройване. Поддържане. Вдъхновение.

Достигането на органически баланс позволява да се започне прокопаването на каналите за настройка. Настройката е директен опит да се изравнят собствените тела. Нехармонизирания човек се чувства дискомфортно и неудовлетворено. Тон 7 ни учи да разпознаваме резонансността на хората и явленията. Без да се научим да ги открояваме не е възможно да се наслаждаваме на плодовете на акордирането. Прокопавайки енергийните канали в своя резонансен център, ти ще започнеш да даряваш на света покой и благодат. Това е естественият път за освобождаване на мистичната сила на вдъхновение.

 

ТОН 8: ГАЛАКТИЧЕСКИ ТОН на ЦЕЛОСТТА (УАШАК)
Цялостност. Хармонизация. Моделиране.

След прокопаване каналите за настройка ние придобиваме цялостност. Това е хармонизация на нашите действия с Висшата Истина. Цялостността ни позволява да магнетизираме само положителните аспекти на нашия живот. Това изисква от нас напълно да осъзнаем предаността и взаимната зависимост от истинското ни «Аз» и Великия План на Божествения Ред. Тон 8 ни разкрива как да моделираме виждането си за целенасочеността на нашите реалности за да го поделим с другите хора. Така се разкриват по- високите обемни нива на хармонията.

 

ТОН 9: СЛЪНЧЕВ ТОН на НАМЕРЕНИЯТА (БОЛОН)
Намерение. Пулсация. Осъществяване.

Хармонизацията и целенасочеността водят към осъществяване на намеренията. Намерението е горивото, с което става възможно проявлението. Недооценяването на силата на намерението е сериозна грешка! Разшифровайте истинските си намерения и ще видите дълбоките аспекти на своето същество. Тон 9 учи, че за да стартира механизмът на осъществяване на намеренията ни, ние, след като го осъзнаем сме длъжни да известим за това и обкръжението си. Необходимо е да предадем този вибрационен импулс и на хората около нас.

 

ТОН 10: ПЛАНЕТАРЕН ТОН на ПРОЯВЛЕНИЕТО (ЛАХУН)
Проявление. Усъвършенстване. Създаване.

Мобилизацията на намеренията води към неговото проявление. Всичко проявено в нашия живот е резултат от нашата осъществена свободна воля. Съзвучна ли е тя с Божествената воля? Какви реалности формира нашия разум, тяло и емоционална сфера? Тон 10 ни учи да се стремим към съвършенство във всичко. Задачата ни е да постигнем безупречност в това, което вече се е проявило и да запазим непоколебима вярата си в съвършения Божествен оркестър.

 

ТОН 11: СПЕКТРАЛЕН ТОН на ОСВОБОЖДЕНИЕТО (ХУНЛАХУН)
Освобождение. Разхлабване. Отпускане.


Съвършенството на проявлението разкрива пътя към освобождението. Да се избавим от обусловеностите, да станем свободни означава да се върнем към своята първоначална откритост и чистота. Урокът на тон 11 е: Да се научим да оттласкваме от себе си всичко, което обуславя възприятията ни. Просто да го свалим от себе си! Да разсеем всички вибрации на напрежение, лъжи и страх. Да бъдем готови да изпитаме всички великолепни възможности на битието!5

 

ТОН 12: КРИСТАЛЕН ТОН на СЪТРУДНИЧЕСТВОТО (КАЛАХУН
Сътрудничество. Посвещение. Универсализация.


Освобождаването открива път към взаимодействие. Посветете се на Духа на Единството и го проявете в съвместен труд за общото благо- за това трябва пълна преданост и искрено самоотдаване. Да станеш проводник на Вселенската Истина е най- реалния опит на битието!

 

ТОН 13: КОСМИЧЕСКИ ТОН на ПРИСЪСТВИЕТО (ОШЛАХУН
Присъствие. Издържливост. Трансцедентност.


Сътрудничеството дава възможност да се възцари Присъствието. Присъствието е невидима сила, влизаща в състава на цялото битие. Да бъдеш «тук и сега» във всеки миг на живота си значи да изпитваш цялата пълнота на битието. Тон 13 ни учи че силата на жизнеустойчивостта да «бъдем въпреки всичко » ни дава онази трансцедентна сила, която ни води към нови висоти.