Публикации / Единици на времето

Командите по галактическа синхронизация

Размер на шрифта: a a a

ОСНОВНИ ПРАВИЛА
за КОМАНДИТЕ по ГАЛАКТИЧЕСКА СИНХРОНИЗАЦИЯ
Подготовка за Хармоничната Конвергенция 2012 година

"C приближаването на 2012 година Планетата ще започне да бучи и да вибрира както никога по- рано. Заключителният петгодишен период, от 2007 до 2012 година ще бъде посветен изключително на настаняването на командите за галактическа синхронизация във всички възли на решетката от светлинното тяло на Планетата"
"Факторът маи"

2012 година - тази дата все повече прониква в ума на хората. Когато осъзнаването на тази дата стане аспект на масовото съзнание, тогава ние ще започнем да усещаме приближаването на нещо велико, на истинска "Световна Промяна". Тези вибрации ще породят първите вълни, придвижващи се до брега на старото съзнание.

За тези от нас, които практикуват честотата 13:20, Закона за Времето и Синхротрона, тове ще е дългоочаквания момент. В подготовката за този велик момент има много слухове за големи мечти и видения. Тук - там на земята се появяват нежни издънки. Не е важно, че са малко. Това, което трябва да бъде изпълнено, все още има целия потенциал да се изпълни.

Съществуват достатъчно Градински Общности на Мира 13:20 и центрове CREST 13, поставили основата на работата. И което е най - важно, навсякъде се появяват много хора, участващи в работата на възлите на ПАН по цялата Планета, които осъзнават връзката между Календара на Новото Време – Календара на 13- те Лунимедитацията Междуполюсния Дъгов Мост и предстоящото събитие 2012 година. Растящата вълна на Хармоничната Конвергенция 2012 година (21.12.2012) сега става осезаема.

Заедно с това, че както в началото беше замислено, принципно важно си остава установявянето на минимален брой центрове CREST 13, за изпълнение на различни проекти и сегашните потоци на вълната 13:20 (в Хармоничната Конвергенция 2012 година), сега ние от ПАН предлагаме всички споменати усилия, включително и CREST 13, да бъдат обединени в обща работа под името "Команди за Галактическа Синхронизация".

За осъществяването на работата в обединеното поле, обгръщащо цялата Планета в различните "възли на светлинната решетка на Планетата", за Командите за Галактическа Синхронизация (КГС) са нужни основополагащи правила, които може всеки да следва. Няма значение дали сте напреднал ученик на Закона за Времето или наскоро сте се запознали с Календара на Новото Време – всеки може да стане организатор или участник на подобна команда.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 1. Команда за Галактическа Синхронизация - Това може да бъде група от трима и повече човека, които са настроени към реалността и значението на 2012 година като куулминационно събитие, предвещаващо изменението на времевата честота и като следствие, промяна на съзнанието. Целта на тази безпрецедентна промяна е, нашия земен дом да се подготви за Галактическа Синхронизация.
   
 2. Галактическа Синхронизация - това е процесът на подготовка за Хармоничната Конвергенция през 2012 година и следващото едноименно събитие –Галактическа Синхронизация на 26 юли 2013 година. Ако с Хармоничната Конвергенция на 2012 година и празникът Дъгов Мост завърши историческия цикъл, тогава Галактическата Синхронизация на 26 юли 2013 година ще стане портал за новата ера на разширеното космическо съзнание, установяващо връзката с галактическия интелект. С този велик момент се открива нова ера на ноосферата /Разума на Земята, когато напълно съзнателно ще функционира Кораба на Времето Земя 2013/.
   
 3. Модели на светлинното тяло на Планетата - това е невидима мрежа, обединяваща всички свещени места на нашата Планета, а те са изключително много - някои от тях са твърде известни, като планините на Шаста, Фудзи, Кения, Улуру, Стоунхендж, Мачу Пикчу, Теотихуакан и местните свещени места в отделните държави. Където и да се намирате, вие знаете разположението на тези места - водопади, езера, старинни дървета, пещери, източници и т.н. Задачата се състои в това, да ги намерим и да се запознаем с тях. Като дойде време, вие ще практикувате определените медитации и визуализации, обединени в Една Голяма Същност, за да се установи и задълбочи нашата връзка със Земята, която е свещен Пазител на нашите височайши мечти.

ПРАКТИКИ

За съгласуване и обединение на КГС се предлагат следните методи, практики и техники:

 1. Календар на Новото Време - Календар на 13- те Луни, по 28 дни всяка Луна. Следването на този календар - синхронометър ви поставя в нова честота 13:20 и служи за основа на всички участници в КГС да установят единна информационна система, където и да се намират. Определените ежедневни практики, които дават обща база за поддържане на синхронизацията, са основани на Календара на 13-те Луни. От тях най- съществени са: изучаването на 7-те радиални плазми и тяхната връзка с чакрите на човека, както и координацията на своето тяло с тона и печата на деня и изравняването на петте основни чакри с Планетарния Холон. Съществува нов език – на Синхронния Ред, т. е. пренастройване на разума и тялото с реда на хармоничното време. Но, всичко това започва със следване на Календара на Новото Време - на 13-те Луни.
 2. Галактически Подпис - това е кодовото название на всеки човек за влизане в Галактическата Култура. КГС може да функционира в пълна степен само когато нейните участници работят с Галактическите си Подписи / Сигнатури /Може да разберете Вашата като си декодирате рожденната дата/. Със своя Галактически Подпис, вие мигновено ставате член на едно от Петте Земни Семейства, което ви съединява със зоната на телепатичния протекторат на Планетарния Холон в продължение на четири 5-дневни цикъла. Необходимо е да се осъзнае, че така се постига резонанс със самата Земя.
 3. Ноосферна Медитация - най- добрата обща практика, допринасяща за поддържане на ясен, открит и безпристрастен разум. Това е от значение за обучението и приемането на новата информация, а също и за постигане на по- голяма телепатична възприемчивост и поддържане на равновесието и баланса в целия свят, в който истерията около 2012 година нараства все повече и повече. Практикувайте ежедневно тази медитация.
 4. Медитация „ Дъгов Мост”- това е фокусиращата практика на КГС. Включва визулизация на Дъгата, съединяваща двата Земни Полюса. Дъговия Мост се състои от две части, разположени на 180 градуса една от друга.Тази практика включва ежеседмичното построяване на Атома на Времето и телепатичното му поместване на седмия ден от седмицата в кристалното ядро на Земята. Тази Медитация се изпълнява като групова практика и е превъзходен начин за обединяване на КГС.
  ПРЕПОРЪЧВА СЕ ДА СЕ ПРОВЕЖДА В ДНИТЕ НА ПЛАЗМА СИЛИО – 7, 14, 21 И 28 ДНИ НА ВСЯКА ОТ 13-ТЕ Луни. Така образът на Земната Дъга ще остане записан за всички времена в сърцата ни.
  Описание на ежедневната резонанстна настройка.
  Редът за практикуване на резонансната настройка е индивидуален, и всеки практикуващ и изучаващ следва самостоятелно да определи на какви елементи и теми да обърне по- голямо внимание.
  Предлаганата по-долу схема може да помогне на начинаещите да се ориентират в практическите потоци, основани на циклите на Календара на Новото Време. Необходимо е да отбележим, че всички елементи от практиката се явяват тясно взаимно-свързани и неотделими един от друг.  И вътре в общата последователност на 7-те нива винаги е възможна «игра» и редуване на елементите.
  Следва да отбележим, че процеса на настройката е медитация, потапяне, наблюдение за поредното редуване на различните цикли и техните значения. От началото е възможно, някой да отделя повече внимание на четене и анализ на съответстващите строфи на описанията. Въпреки това, с практиката, основните значения на печатите, тоновете, цветовете, плазмите и т.н. ще станат естествено приложими за използване и разбиране като норма за всеки ден, и по-голямото внимание ще се фокусира върху вътрешното преживяване на Синхронния Ред. Завършете настройката с визуализация на Междуполюсния Дъгов Мост!
 5. Намерете моделите на светлинната решетка на Планетата. Задачата на КГС е да активира светлинното тяло на Планетата. Тези модели са свещени точки на Планетата, в които земните геомантични потоци се съединяват с електромагнитното поле на Планетата. Задействайки своята биопсихическа енергия чрез активираната система от чакри, ние създаваме троично взаимодействие с геомагнитното и електромагнитно полета.

Именно това триединно поле на силите - биопсихическо, геомагнитно и електромагнитно се разпознава от галактическия интелект като знак за това, че човечеството се стреми да работи с телуричните сили. Определяйки модела на светлинното тяло на Планетата и събирайки се в тези места – ако ние сме трима, можем да сформираме в това място триъгълник и да медитираме. Ако сме повече от трима можем да направим кръг. Нашата медитация преминава в тишина. Ние сме тук за да разкрием своите чакри - портали в безкрайността – с енергията но това място ние създаваме поток от изчистваща енергия. Ние сме тук и за да чуем Земята и нейните послания.

Събирайки се в моделите на светлинната решетка, ние съединяваме своите енергетични полета в едно обединено поле на съзнание, а след това това колективно енергетично поле съединяваме с полето на Земята, създавайки резонансен канал, или колона от енергия, отправяща се към небесата. Това прилича на звезден сигнал, насочващ от галактически наблюдател. Ако желаете, можете да поставите в центъра на кръга на вашата група по- голям кристал, за да заземите енергията.

Като знаете къде е вашето място, вие можете да го посещавате всеки 7 или 13 дни, или един път в Луната, или толкова пъти колкото чувствате за необходимо. Когато се събирате, помнете, че вашата група е една от многото КГС и че ние всички заедно създаваме планетарната светлинна решетка на ноосферата. Тъй като разумът на Земята-ноосферата е истинската планетарна сфера на интелекта, то тя е призвана да си взаимодейства с Галактическия Интелект. Това означава, че ние трябва да се научим да функционираме като един цялостен планетарен канал, разпространен по цялата Земя.

Когато влезем в 2012 година ще има периоди на синхронизация за медитациите. Голям принос в Хармоничната Конвергенция 2012 г ще имат вече планираните големи събития. През цялата 2012 година целта на Командите за Галактическа Синхронизация ще е да се установи синхронно пулсиращата матрица в пространството и времето, изобразяваща биенето на сърцето на Земята, което ще става все по-силно и обединено, докато се приближаваме към точката на Хармоничната Конвергенция - 21.12.2012 г. От всички тези места ще започне да струи отдавна предсказания в пророчествата Дъгов Мост.

Вие можете да организирате Команда за Галактическа Синхронизация във всеки момент, когато сте готови за това – вие трябва да сте най-малко трима човека. Същността е в това, че до настъпването на 2012 година, за осъществяване на тази практика има по малко от няколко месеца. Представените тук основни правила са необходимия минимум. Следвайте ги, за да създадете обединеното поле на съзнание - ноосферата. Този духовен метод и план може  да допълни всяка друга духовна практика или система.

Можете да се снабдите с голяма физическа карта на света и да отбележите на нея Планетарния Холон,  да означите вашия модел на светлинната решетка на Планетата, а също и вашата зона на телепатически протекторат, който може да не е същата зона. Постройте модел на Планетарния Холон, например, от природни материали и използвайте кристали за отбелязване движенията на Кина на Деня. Помнете, в крайна сметка значението на този проект излиза «отвъд границите на решетката» - телепатическата мрежа не зависи от нея и ще продължи своето съществуване и след киберсферата.

След Хармоничната Конвергенция през 2012 година ще разберете, какво следва да се направи за да се срещнем с точката на Галактическа Синхронизация, 26 юли 2013 година, Жълто Галактическо Семе, старт на Кораба на Времето Земя 2013. Всичко се възприема като дар на Единния Височайш Творец. Учението на истината за дъгата- Единния Закон е наш общ галактически стандарт. Ние сме единни в Безкрайното Слънце, завинаги, непрестанно и вовеки веков.

По материали от Валум Вотан 

МНЕНИЯ

Remember каза на 01.11.2011 г. 17:31 ч.

:? :? :? :? То галактическата синхронизация няма ли да се случи така или иначе както винаги от самосебе си :?

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.