Публикации / Медитации

Церемонии за синхронизация СИЛИО 28

Размер на шрифта: a a a

Церемонии за синхронизация СИЛИО 28

„С приближаването към 2012 година Планетата ще започне да вибрира и да звучи както никога по-рано. Заключителният 5-годишен период 2007г. - 2012 г. ще е посветен на изключителното сформиране на Групи за Галактическа Синхронизация във всички центрове на ПАН и светлинното тяло на Планетата”.

Хосе Аргуелес, „ Факторът Маи”

Вълновият Модул на Планетарното Служене - Годишният Слънчев Пръстен на 13-те Луни, по 28 дни всяка Луна е основен инструмент, въплъщаващ универсалната времева честота на Новото Време. Именно този ритъм синхронизира енергията на Планетарните Кинове - хората на Добрата Воля, насочена към служене на делото на Мира. Основата на всички телепатични практики на Вълшебниците на Земята са Дриймспел, Телектонон, 20- те Скрижала на Закона за Времето, Откровението на Телектонон 7:7::7:7 и др. са именно в ритъма на 13 Луни по 28 дни всяка Луна.

Един от най- действените и практически жестове, насочени към възприемане на естествения ритъм 13:28 и възстановяване на времевата честота на планетата Земя е провеждането на световните синхронизиращи церемонии за хармонизация и медитация на Дъговия Мост в 28 Ден Силио на всяка Луна.

Ден Силио 28 е завършващият Ден за всяка Луна, резултат от цялостен и завършен опит. В този ден, съгласно пророчеството Телектонон влюбените достигат до Кулата на Духа на Небесата - така се завършва практическия цикъл за телепатично създаване на куба на плазмите, руните и кодоните.

За 13-те дни Силио 28 в годината се извършва освобождаване в ноосферата на 13-те Галактически Тона на Творчеството и това е изпълнението на пророчеството Дриймспел за придобиване на Планетарния Холон с движението на 13-те Тона.

Всеки от Планетарните Кинове може да се присъедини към една от Групите за Галактическа Синхронизация/ГГС/, провеждащи церемонии Силио 28 във вашия биорегион или да се организира индивидуална церемония. Особено е полезно да се използват места, заредени с природни сили.

Синхронизиращите церемонии Силио 28 сега са най- важната практическа задача в годината на Синята Резонансна Буря - година на завършване на Цикъла и откриване на Новия Цикъл на Галактическия Дриймспел. Първата 4-годишна фаза, преминаваща през Четирите Пръстена на Дъговата Нация /2011 г.:6.Иш – 2015 г.:9. Мулук/ е решаваща за осъществяване на мост между завършващия исторически цикъл и раждащия се 26000-годишен цикъл на Галактическия Дриймспел.

Медитация Дъгов Мост 
Това е основната практика в работата на ГГС и се синхронизира в дните Силио 28 / 7, 14, 21 и 28 ден от всяка Луна. Образът на Дъгата около Земята, запечатан в сърцето на всеки от нас, става ключ към поддържане на непрекъснатото осъзнаване на единството с Живота на Планетата.

Церемонии за синхронизация ”Звуков Кръг”.
В тези церемонии, посветени на Майката Земя се използват 7 пеещи кристални чаши, настроени на седемте ноти от музикалната скала и привеждащи в резонанс енергийните центрове на човека с центровете на Планетата. Изцеляващият звук от кристалните чаши, насочен към сърцето на Земята и в ноосферата служи като средство за засилване и поддържане на нашите мисъл-форми. Вибрацията на кварца, от който са направени чашите, резониращ със самото тяло на Земята, може да съпровожда Медитацията Дъгов Мост като укрепва видението за Новото Време на Мира.

Активация на Вълновия Модул.
13-те годишни церемонии Силио 28 съответсват на 13-те Галактически Тона на Творчеството на космологичния Вълнов Модул. Работата със съответните тонове в дните Силио 28 включва:
съпреживяване енергията на тона;
осъзнаване опита или урока, който можем да извлечем, преживявайки дадения тон;
разбиране на взаимодействието и взаимното влияние на качествата на дадения тон с другите тонове в съответствие с пулсарите, обертоновите пулсари и последователното движение по Вълновия Модул.

Общ ред за провеждане на церемониите Силио28.
(Разбира се, това е обща препоръка и всяка ГГС може да прояви свое творчество и да използва в церемониите близки до духа си елементи- молитви, призиви и медитации.)

1. Образувайте кръг и поставете в центъра му запалена свещ.
2. Ако в церемонията сте включили кристалните чаши и/или модели на Вълновия Модул, разположете чашите в съответствие с техните ноти около Вълновия Модул вътре в кръга на участниците.
3. Хванати за ръце, открийте церемонията с Молитвата за 7-те Галактически Посоки и/или трикратно произнасяне на „ОМ”.
4. Задействайте звука от кристалните чаши, като се фокусирате върху мисъл-формите за любов, хармония, приемане, радост и състрадание към всички същества на Земята.
5. Поддържайки звука от чашите и съхранявайки фокуса на своето намерение, преминете последователно и медитативно върху всеки един от 13-те тона на Вълновия Модул, съпреживявайки урока на всеки един от тоновете.
6. Продължете да поддържате звука от чашите и завършете с Медитацията Дъгов Мост или избраната от вашата ГГС практика като се съедините телепатично с всички ГГС по цялата Земя.
7. Завършете церемонията като произнесете Великия Призив и трикратно” ОМ” и/или Молитвата на 7-те Галактически Посоки. Усетете как Дъговият Мост - телепатичната вълна на Любовта, насочена към Земята и Небето обгръща цялата Планета, проправя светлия път към Новото Време на Мира.

 

Вълнови Модул на СИЛИО 28 – озвучаване във Времето:

Първи Магнитен Тон на Целта, ДО1, 22.08.2012;
Втори Лунен Тон на Предизвикателствата, До Диез, 19.09.2012;
Трети Електрически Тон на Служенето, Ре, 17.10.2012;
Четвърти Самостоятелен Тон на Формата, Ре Диез, 14.11.2012;
Пети Обертонов Тон на Сиянието, Ми, 12.12.2012;
Шести ритмичен тон на Равенството, Фа, 9.01.2013;
Седми Резонансен Тон на Настроката, Фа Диез, 6.02.2013;
Осми Галактически Тон на Целостта, Сол, 6.03.2013;
Девети Слънчев Тон на Намеренията, Сол Диез, 3.04.2013;
Десети Планетарен Тон на Проявлението, Ла,1.05.2013;
Единадесети Спектрален Тон на Освобождението, Ла Диез,29.05.2013;
Дванадесети Кристален Тон на Сътрудничеството, Си, 26.06.2013;
Тринадесети Космически Тон на Присъствието, ДО2, 24.07.2013;

МНЕНИЯ

IikKa каза на 17.10.2012 г. 13:27 ч.

Прекрасна церемония!

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.