Публикации / Закон за Времето

Пред прага на новият цикъл!

Размер на шрифта: a a a

„ Синхронометърът 13 Луни, по 28 дни всяка Луна е основен ключ за времето след 2012 година. Цялата ми дейност се състои в това, да се подготви съзнанието на хората за честотата 13:20, която ще се прояви напълно след завършването на цикъла и Галактическата синхронизация през 2013 година.”
Хосе Аргуелес-Валум Вотан, Завършващият Цикъла

Настъпи 2012 година и всички ние, Планетарните Кинове и хората на Добрата Воля се намираме пред Вратите на Новия Цикъл на Галактическия Дриймспел.

Да, Цикълът на Историята завършва. Завършва Великият Цикъл на изпитания и изчистване чрез страдания и разделение, цикъл на забравата на Духовното ни начало и потапяне на съзнанието в материята. Завършва периода на историческия материализъм и потребителското отношение към живота. Съвсем скоро ще започне Нов Цикъл, за който ние трябва да сме готови. Това е Цикъл на Духовно Сътворение, Цикъл, в който ние със собствен труд за общото благо създаваме Дъговия Мост, нашия свят със света на нашите души.

Да влезем в Новия Цикъл преди всичко означава да си отговорим на един въпрос: „Готови ли сме да свалим всички маски и да станем самите себе си?” Именно в това се състои задачата на целия подготвителен период, периода на Хармоничната Конвергенция 1987- 2013 година чрез използване на практиките и инструментите на Науката за Синхронния Ред, да се научим да живеем в естествените природни цикли и да станем себе си.

Календарът - това е само върхът на огромния и прекрасен в своето величие айсберг на Науката за Времето, която е цялостна система от знания и открива Пътя на Духовното Възнесение. Сега, благодарение на осъзнаването на радиалната природа на четиримерното време става очевидно, че всички известни системи от знания, които преди са могли да бъдат възприети като „разпръснати” и нямащи допирни точки са функция на времето като съзнания, обединяващи фрагменти от единното Знание, Мъдростта на Планетата, всеки от които грижливо се е съхранил в различните култури.

Когато говорим за Науката за Времето и Новия Календар - Синхронометър е нужно да разбираме природата и значението на двете събития: Завършване на Цикъла на 21 декември 2012 година и Галактическата Синхронизация на 26 юли 2013 година, имаща пряка връзка с Годината на Синята Резонантна Буря. В тях се съдържа ключът към двете взаимно свързани системи на маянското Дълго Броене на дните и Синхронометъра - Календар на Новото Време, явяващи се фундамент на Науката за Синхронния Ред.

Датата 21 декември 2012 година отбелязва точката на Завършване на Цикъла, т. е. момента на завършване на маянското Дълго Броене на дните (по маянския календар). В този ден към своето завършване преминават много цикли, в частност 26000 - годишния цикъл на прецесия и 5200 - годишния исторически цикъл.

Задачата на Дългото Броене, както на Синхронометъра и Цолкин - Хармоничен Модул е, да се опише историческия цикъл от гледна точка на честотата 13-20 във вид на 13 цикъла, по 144000 дни всеки, от 13 август 3113 година преди н.е. до 21 декември 2012 година и да се демонстрира истинската хармония на естественото време. Маянският календар изпълни своята пророческа мисия, съхранявайки и предавайки знанието за 4-мерното време преди завършванено на Цикъла.

Пророческото възстановяване на Дриймспел - Броенето, Магическото Броене, започнало през 1987 година, годината на Хармоничната Конвергенция позволи на цялото човечество да се настрои към естествената времева честота чрез прехода към Календара на Новото Време, чиято основна задача е да пренастрои човешкото съзнание към естествените природни цикли, в съответствие с математическите приниципи на 4-то измерение.

Чрез Синхронометъра, стария Цикъл завършва осъзнато и встъпването в Новия Цикъл става със създаване на хармония във времето.

Хармоничната Конвергенция през 1987 година положи началото на 26-годишния период на Завършване на Цикъла, през който бяха разкрити основните аспекти на Науката за Времето, телепатични практики на Земните Магове, и благодарение на стотици хиляди групи и милиони Планетарни Кинове по цялата Земя беше установен Хармоничния Ритъм на Синхронометъра, 13 Луни, по 28 дни всяка Луна. Заедно с това, 26-те години на Хармоничната Конвергенция (1987 г. - 2013 г.), които са фрактал на 26000-годишния цикъл, представляват половината от първия 52-годишен цикъл на Слънчево - Галактическата Синхронизация(1987 г. - 2039 г.). Задачата на завършващия период е да се подготви съзнанието на човека за встъпване в новия 26000-годишен цикъл на Галактическия Дриймспел и в първата 26-годишна фаза (2013 г. - 2039 г.), която едновременно е фрактал на целия 26000-годишен цикъл и от завършването на първите 52 години от началото на Дриймспел – Броенето.

И, ако на 21 декември 2012 година (9- ти Ден на шеста Ритмична Луна в Годината на Синята Резонантна Буря, Кин 207, Синя Кристална Ръка) завършва отброяването на 13-те Бактуна на Дългото Броене, то Дриймспел - Броенето продължава като основа на Новото Време. В този смисъл цялата палитра от практики на Синхронния Ред, разкриваща се в Синхронометъра е само подготовка за пълното проявление на честотата 13-20 и Закона за Времето. Това ще се случи след Галактическата Синхронизация - 26 юли 2013 година, когато ще бъдат предадени новите нива на Науката за Времето, свързани преди всичко с новия 26-годишен цикъл на Инициация на Галактическия Дриймспел.

Завършването на Цикъла и Галактическата Синхронизация имат пряко отношение към кулминацията на биосферно-ноосферния преход и началото на новия стадий в еволюцията на човешкото съзнание. Според Владимир Вернадски, трансформацията на биосферата към ноосфера се извършва под въздействието на човешките мисли. Кулминацията на този преход предизвиква глобална трансформация на материята, когато човекът, в резултат на своята промишлено - стопанска дейност и използване на природните ресурси - реални ефирни органи на живата Планета, изменя облика на Земята. Този междинен преход се нарича техносфера, която предизвиква глобална криза, от която има два изхода:
единият е окончателната гибел на живата Планета вследствие на необузданата жажда на човека за материален комфорт, а другата е – да се установят нови хармонични отношения между народите и между човека и Природата.
Какво ще е нашето бъдеще, зависи от всеки един човек на Земята. Да се установи истински Мир на Планетата е все едно да се разбере, че той започва в сърцето на всеки земен жител. В какъв ритъм бият нашите сърца? Синхронизирани ли са нашите усилия като сътрудници на Новия Век? Способни ли сме да останем в избраните от нас учения, религии, философии и мисловни системи, като виждаме тяхното единство и обединение в дейността си за благото на цялата Земя?

Следвайки Синхронометъра, ние се настройваме за нашето служене в естествените ритми, възстановява се нашата връзка със сърцето на Майката Земя и това ни помага да си спомним какво е да си Дете на Единната Майка, да живееш в Единно Време и да бъдеш Единно Човечество.

Законът за Времето, като основа на Синхронометъра разкрива радиалната, фрактална и синхронна природа на времето като съзнание. Главната функция на Закона за Времето е да направи осъзнато това, което е било неосъзнато. Качеството на времето е качество на нашето съзнание и възприятия на вътрешния и външния свят.

Съзнанието и паметта на човека се поддържат от електро-магнитното поле на Земята-нейната дъгова обвивка, а подредеността на паметта и съзнанието зависят от възприятията за циклите на времето, т. е от календара, който следваме.

Хармоничният Календар помага да се възстанови ментално-духовния ред и съзнанието на човека да се приведе в резонанс с планетарните цикли. Видението на Дъгата около Земята помага за установяване на непрекъснато съзнание и пренася опита на миналото в Новия Цикъл.

Осъзнаването на Закона за Времето дава разбирането, че цялото минало и бъдеще присъстват в точката „тук и сега”. Това позволява осъзнаването и изчистването от предразсъдъци на нашия жизнен опит, получен през целия исторически Цикъл; да се направи преразглеждане на живота и да се види като цялостен единен процес. Благодарение на това, ние „събираме опита си от много наши животи в едно” и го превръщаме в сияещ кристал на Любов-Мъдрост, които грижливо пренасяме през Портала на Завършване на Цикъла и Галактическата Синхронизация.

Влизането в новия цикъл на Галактическия Дриймспел е Влизане в Ерата на Психозоя-епоха на удохотворения живот, епоха на ноосферата. В този период ментално-духовната еволюция става основен фокус на вниманието на пробуденото човечество, като построяването на Храма на новата Земя става в съответствие с универсалните принципи на творчеството, когато в проявената реалност може да се въплъти само това, което е духовно видение, облечено в материята на менталното разбиране и изпълнено с енергията на живота.

Това, което е необходимо за завършване на първата крачка в Новото Време на Хармонията, е да следваме Синхронометъра-Календара на Новото Време! 

Ин Лакеш

МНЕНИЯ

KonichiLqlqLq каза на 23.05.2012 г. 12:54 ч.

Какво ще е нашето бъдеще, зависи от всеки един човек на Земята. Да се установи истински Мир на Планетата е все едно да се разбере, че той започва в сърцето на всеки земен жител ...

KonichiLqlqLq каза на 23.05.2012 г. 12:54 ч.

( ( (

KonichiLqlqLq каза на 23.05.2012 г. 12:55 ч.

KonichiLqlqLq каза на 23.05.2012 г. 12:57 ч.

благодарен съм !

Vaseto каза на 23.05.2012 г. 13:01 ч.

И нека се понесем върху вълните на Дриймспела

Remember каза на 24.05.2012 г. 15:07 ч.

Браво! Благодаря :)

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.