Публикации / Единици на времето

Кодовете за синхронизация и новия лъч

Размер на шрифта: a a a

КОДОВЕТЕ ЗА СИНХРОНИЗАЦИЯ И НОВИЯ ЛЪЧ

В контекста на синхронния ред, галактичният лъч може да се представи като сбор от холограмна информация, която представлява основната матрица за усещането на нашата реалност. Информационният лъч в крайна сметка е функция на математичните кодове.

Има различни видове лъчи. Всеки лъч създава различен опит във време-пространството, съдържа опитност, която става себерефлексивна.

Особеното в този лъч се състои в постепенното премахване на тринадесетте големи честотни цикли, наречени бактуни. Всеки бактун е еквивалентен на 144,000 дни. Този лъч е в центъра на галактиката или Хунаб Ку. Хунаб Ку можете да си го представите като една мощна радиостанция, която излъчва лъчи, като всеки лъч има различна информационна програма.

Всеки честотен цикъл или бактун е като радио канал със собствено уникално качество. Всеки от тях е повлиян и се основава на предишния цикъл. (Това подробно е обяснено в книгата” Факторът Маи”). Ние в момента завършваме тринадесетия и окончателен бактун, който завършва на зимното слънцестоене - 2012-та година.

В края на лъча идва технологичното пренасищане на света, в който живеем. Част от ефекта на лъча е извличане и развитие на технологиите, за да видим колко далеч можем да стигнем в експеримента със създаването на изкуствена среда, т.е. една електрическа крушка създава светлина, но това не е Слънцето, както с Интернет се свързваме помежду си, но това не е ноосферата.

Всеки аспект от технологията се основава на определена сила на разума, който нашето примитивно съзнание определа като паранормално или свръхестествено.

Например, камерата е получена от силата на спомена, радиото - от силата на ясното чуване и хармония или способността да се настроим на различни честоти и станции на съзнанието; телевизията прилича на радиото, само  че тя носи качествата на видение и ясновиждане, влака, автомобила и самолета са основани на способността на човека към билокация и пътешествия във времето, а Интернет и всичките му приложения се основават на нашата способност за телепатия, унификация и правилна настройка към Източника – това мигновено предаване на знания, по всяка тема избираме самите ние.

Освен това, сега, в разгара на лъча експоненциално се ускорява кривата на въглеродния двуокис на 7-те миллиарда земляни, наблюдават се изменения във времето, изчезване на различни животински и растителни видове, войни, засушавания и други. Всичко това е част от програмата, или така наречената кулминация на историята и преобразуване на материята.

За да се изпълни успешно целта на лъча, ние трябва да станем многоизмерни същества. Ние не сме единствените видове. Това е нашият избор - да се приведем в съответствие с това или не.
Чрез прилагането на синхронизиращите кодове и практики в рамките на „Хроники на Космическата История”, които са инструменти на четвъртото измерение и ни помагат да се прегрупираме с нашата многоизмерна природа. С тези кодове можем да започнем да изграждаме други възприятия за вселената. Това е една напълно нова космология от тази, с която разполагаме днес. Всеки път когато практикуваме тези кодове, дори и ако само следваме ежедневно 13 Лунния Календар, ние правим една инвестиция в ноосферата. Всичко това е част от създаването на новата реалност, която всъщност вече е създадена чрез по-висшите измерения, откъдето се изпращат импулси назад към нас, на планетата Земя. Колкото повече ние се фокусираме върху новото, старото ще отпадне. Настоящият лъч в нашето време-пространство е заченат в третото измерение – всичко това е на физическо ниво. Когато влезем в новия галактически лъч, ние ще бъдем в четвърто-петото измерение на матрицата. Целостта на новата матрица се основава на 4-измерната структура на куба. (Ето защо в 20- те Скрижала има шест етапа, които създават кодон, а седмия етап е анулиращата енергийна точка в центъра на куба, която постоянно го поддържа). Вече можете да започнете да почувствате това, когато практикувате Синхронотрон, особено при изучаването на Холономния Приемник.

СИНХРОННИЯТ РЕД И СЛЪНЦЕТО

Също така, всички кодове са програма, която се предава от друго измерение чрез Слънцето. Слънцето е ключът към всичко живо. Циклите на слънчевите петна са носители на информация от различни звездни системи и от различни измерения, които достигат до биосферата и ноосферата на Земята, както и до останалата част от планетата. Нашата планета е на специален фокус. Както знаем, настоящия слънчев цикъл през 2013 година е в своя пик.

Изхвърлянето на повече плазмени енергии влияе на ДНК на всичко живо и действа ускоряващо на биологичния организъм. Така изхвърлянето на тези плазми създава "слънчеви инициации". Тези посвещения са за проява на начините и нивата на това, което ние наричаме космическо съзнание, а това, че са увеличени, е за да се повлияе на живата материя на места като Земята.

Когато ние развиваме нашите биосоларни телепатични сили, тогава можем да се настроим към информацията на лъча. Като развиваме науката за биосоларната телепатия, ние можем съзнателно да прочетем информацията на лъча.

Ние принадлежим на слънцето. Всичко, което сме и мислите ни, също са от слънцето. Но самото слънце получава енергия само от Хунаб Ку, Единствения, Върховен Източник. Всички наши възприятия от реалността са създадени от различни слоеве на мислене, които пронизват галактиката с холографски връзки, към които сме възприемчиви, в съответствие с нашата степен на духовно усъвършенстване. Никой не е независим от Единствената Душа, произтичаща от Хунаб Ку.
Валум Вотан, Мистерия на камъка

ИЗВЪН КОНТЕКСТА:
GM108X
Предаване от Галактическия Разум на Маите

Абревиатурите за кодовете на синхронния ред бяха получени от GM108X: Предаване от Галактическия Разум на Маите  (виж „Хроники на Космическата История, том 2, Време, Синхронност и Промяна на Календара: Ясновидец за живота от Хосe Aргуелес).

Линията на предаване от GM108X за тази планета е уникална. Първо е получена от Хосе Aргуелес (Валум Вотан) и след това се предава в продължение на 9 годишен период към Стефани Саут (Червената Кралица); Това е един жив поток от знания.

Докато основата на Космическата История и всички пророчества идват от Паленке (гробницата на Пакал Вотан, която се намира в непосредствена близост до гробницата на Червената Кралица), това предаване на знания също има своя произход в предишните междупланетни епизоди, които се реализират и сега на нашата карантинирана планета Велатропа 24,3.

Предаването на GM108X дойде във формата на Хроники на Космическата История. Космическата история зависи от откриването на Закона за Времето, защото той осигурява необходимото свързване на цялата радиална система. Предаваните формули имат своите корени в разрушаването на Малдек, една от големите теми на „Хроники на Космическата История”.

Тази конкретна мисия, в която ние от Земята сме включени отвежда до Плеядите. От Плеядите се разпределя към различни еднократни пунктове, особено Сириус (откъдето идват кодовете), Арктур и Aнтарес.

Тази галактическа мисия започна отдавна и има много общо с аспектите на космическата наука, времето и био-инженерството.

Слънчевата звездна система / Кинич Ахау = Велатропа 24, от периферията на ръкава Орион на галактиката Млечен път представлява интерес за галактическия сектор/пулсар Велатропа. Тази мисия има за цел наблюдение на планетарната система Велатропа 24, като особен акцент се поставя върху петте вътрешни планети: Меркурий, Венера, Земята, Марс и Малдек (сега Астероиден Пояс). Петте външни планети, с изключение на Плутон, в основата си имат собствена програма за техническо обслужване. Във фокуса на процеса на експеримента са петте вътрешни планети. Цивилизацията на маите и маянската система за астрономия и математически изчисления за времето са перлите на тази система от знания, които са били пренесени до нашата планета.

В този процес съществата, или висшите субекти от измеренията, които са "ръководители" на проекта са същества с екстраординерен и изключителен интелект. Те работят предимно в пето измерение, но когато е необходимо имат достъп и до шесто и седмо измереиие. Техният интелект и възможностите на разума са въпроси, които са трудни за разбиране от някои хора, поели по еволюционния път. Някои отхвърлят това като нелепост или безмислен абсурд, докато други си представят процеса като мистериозна афера, а има и хора, които са настроени към него.

Това е кратка фонова илюстрация, за да разберем, как да погледнем към синхронните кодове в новия контекст.

Междуизмерната звездна карта на маите

ФОКУСИРАНЕ НА ВНИМАНИЕТО:
Идея за Практическите Кодове на Синхронизация.

Седнете в тишина и успокойте разума си.

1. Фокусирайте се върху това, което искате да знаете или да изследвате. Започнете със специфичния аспект на синхронния ред, т.е. дъговия мост. Помислете за това и насочете разума си към него.

2. Сега отпуснете съзнанието си и му позволете да обобщи, какво знае за дадения обект. Оставете да възникнат естествените въпроси. Какво е Дъгов Мост? Какво е дъга и какво представлява тя? Как моето съзнание е свързано с електромагнитното поле на Земята? И какво общо има това с дъговия мост?

3. Почувствайте собствената си вибрация. Оставете се на усещането за същността и по-дълбокия смисъл на дадената тема.

4. Сега се възприемете като радиостанция – съзерцавайте как се настройвате в резонанс с нея и как вашия разум извлича необходимите познания.

5. Сега отстранете всякакви мисли и изчакайте – да видите и да чуете. Ако идват други мисли, игнорирайте ги и запазете разума си, фокусиран върху определен предмет. Сега сте в очакване на връзка с Вселенския Разум –  отворете се  и позволете да ви научи.

Не забравяйте, че вниманието ни и начините на мислене, са в резултат на качеството на нашия разум и по-специално честотата, с която той функционира.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.